Regionalne Spotkanie Podwórkowych Kół Różańcowych Dzieci

 Regionalne Spotkanie Podwórkowych Kół Różańcowych Dzieci

z udziałem ks. biskupa Antoniego Długosza

w Parafii pw. św. Józefa Rzemieślnika w Starej Wsi k. Limanowej

w niedzielę, 19 lutego 2023 r.

 

PROGRAM SPOTKANIA

Godzina 10:30

START

– pieśń: schola muzyczna

– przywitanie przybyłych grup: o. Piotr Dettlaff

– spotkanie z Magdaleną Buczek, założycielką Podwórkowych Kół Różańcowych Dzieci

– modlitwa różańcowa (jeden dziesiątek): Magdalena Buczek

 

Godzina 11:00

Eucharystia – przewodniczenie i homilia: ks. bp Antoni Długosz

Obrzędy wstępne:

– śpiew na rozpoczęcie: schola muzyczna

– przywitanie: ks. Mariusz Nosal – proboszcz parafii

– akt pokutny: Przepraszam Cię, Boże (śpiewa ks. bp z podkładem muzycznym)

Chwała na wysokości Bogu (recytatyw): ks. biskup

– Kolekta: ks. biskup

 

Liturgia Słowa:

– czytanie z Pierwszego Listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian

– śpiew Alleluja: schola muzyczna

– Ewangelia: ks. biskup

– homilia: ks. biskup

– Wyznanie Wiary: ks. biskup (Wierzę w Ciebie)

– modlitwa wiernych

Liturgia Eucharystyczna:

– przygotowanie darów:

– śpiew na ofiarowanie (procesja z darami)

– modlitwa Eucharystyczna

– śpiew Święty, Święty, Święty: schola muzyczna

– obrzędy Komunii Świętej

– śpiew Baranku Boży: schola muzyczna

– śpiew na Komunię Świętą: schola muzyczna

– dziękczynienie: ks. biskup

 

Obrzędy zakończenia:

Po modlitwie po Komunii Świętej:

– podziękowania: ks. Mariusz Nosal – proboszcz parafii

– wręczenie legitymacji nowym członkom Podwórkowych Kół Różańcowych Dzieci: o. Piotr Dettlaff

– poświęcenie figury św. Michała Archanioła: ks. biskup

– błogosławieństwo: ks. biskup

– śpiew na zakończenie: Święta Maryjo Królowo

 

Godzina 12:00

Koncert muzyczny

 

Koncert w wykonaniu ks. biskupa Antoniego Długosza (konkurs z nagrodami)

 

Godzina 12:30

Wspólna agapa

 

Poczęstunek dla uczestników spotkania w Wiejskim Domu Kultury