Nie słowa lecz czyny i .... SZAMBO

 Wójt Gminy Limanowa w ostatnim biuletynie Wiadomości Gminne publikowane i kolportowane przez Pocztę Polską ze środków gminnych, ukazał rzekomo idealny obraz Gminy przypisując sobie w większości cały ten blask osiągnięć. Jednak w tym tryumfalizmie brakuje pokory, w której nawet prosty człowiek reagował by na to co jest złe. Od wielu lat jest problem zalewania ściekami pochodzącymi ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Starej Wsi I, terenów wokół stadionu sportowego. Stara Wieś I w jej ścisłym centrum o bardzo gęstej zabudowie, nie jest skanalizowana co wpływa na  ogromne zanieczyszczenie przepływającego potoku Starowiejskiego. W najbliższym czasie Wójt Skrzekut  nie planuje jej wykonać o czym świadczy fakt że budowanym nowym przedszkolu i żłobku stary zbiornik zostanie wyburzony a ścieki nie trafią do istniejącej oczyszczalni lecz będzie budowany nowy zbiornik na nieczystości. Wylewające się ścieki ze starego zbiornika stwarzają ogromne zagrożenie epidemiologiczne, gdyż teren ten nie jest ogrodzony i dzieci maja tam dostęp. Rozległe rozlewisko nieczystości jest dla dzieci i młodzieży przykładem bylejakości i ignorancji  władzy Gminy w zakresie ochrony środowiska, gdzie skrupulatnie się rozlicza każdego mieszkańca w zakresie ochrony wód przed skażeniem, a włodarze wydaje się im że są wyjęci od przestrzegania  prawa w tym zakresie.

Stefan Hutek

 

Tagi: ,