W Szpitalu Powiatowym kolejne inwestycje!

 Zdjęcia pomieszczeń, które zostaną przebudowane na Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Rozpoczęła się przebudowa Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Dotychczas oddział zlokalizowany był na 4 piętrze głównego budynku szpitala, posiadał 7 stanowisk dla pacjentów dorosłych w stanach bezpośredniego zagrożenia życia, z ciężkimi obrażeniami wielonarządowymi, niewydolnością oddechową i krążeniową, po zabiegach operacyjnych, urazach, zatruciach. 

Zasadniczym celem prowadzonych prac jest dostosowanie oddziału do wymogów z 2016 roku wprowadzonych Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 16.12.2016 r. w sprawie standardu organizacyjnego opieki zdrowotnej w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii, Dz.U.2016 poz. 2218).

W nowo zaprojektowanym oddziale szczególną uwagę zwrócono na rozwiązania organizacyjne, techniczne i sanitarne, które mają za zadanie ograniczenie ryzyka przeniesienia chorób poza miejsce leczenia i wtórnego zakażenia. Powstaną:

  • pomieszczenia pielęgnacyjne pacjentów: 6-stanowiskowa sala intensywnego nadzoru, izolatka z wejściem przez śluzę umywalkowo-fartuchową umożliwiającą transport chorego na łóżku, punkt pielęgniarski z pokojem przygotowawczym oraz brudownik.
  • pomieszczenia ogólne do których zaliczono pokój lekarzy z węzłem sanitarnym, pokój ordynatora oddziału, pokój pielęgniarki oddziałowej, pokój socjalny, magazyn czysty i magazyn sprzętu.

Zgodnie z przyjętym projektem, rozpoczynające się roboty budowlane będą obejmowały m.in. przebudowę ścian wewnętrznych, wykonanie ścian działowych (co spowoduje zmiany w układzie funkcjonalnym pomieszczeń), wymianę tynków, posadzek, wszystkich instalacji wewnętrznych tj. wod-kan, c.o., wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, instalacje elektryczne i teleinformatyczne. Zamontowane zostaną nowe drzwi wewnętrzne i okna. Dodatkowo w ramach robót przewidziano instalację nowoczesnego systemu monitoringu pacjenta (instalacja telewizji obserwacyjnej pacjenta, czyli systemu przeznaczonego do przekazywania obrazu pacjenta do punktu dozoru) oraz rozbudowany system przewozowy.

Oddział zostanie również doposażony w nowoczesny sprzęt medyczny oraz meble. Pojawią się nowe łóżka, respiratory, kardiomonitory, pompy infuzyjne, systemy grzewcze pacjentów, mosty medyczne.

Łącznie planowane koszty przebudowy i doposażenia wyniosą blisko 3 mln zł, w całości zostaną pokryte ze środków własnych Szpitala.

Zakończenie inwestycji planowane jest na koniec bieżącego roku.

 

Zdjęcia pomieszczeń, które zostaną przebudowane na Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii       

Zdjęcia pomieszczeń, które zostaną przebudowane na Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Zdjęcia pomieszczeń, które zostaną przebudowane na Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Zdjęcia pomieszczeń, które zostaną przebudowane na Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Info: Szpital Powiatowy w Limanowej

Tagi: ,