Obchody 99 rocznicy Odzyskania Niepodległości" Na Jastrząbce"

 Jak co roku Gmina Laskowa centralne obchody Odzyskania Niepodległości świętuje na cmentarzu wojennym „Na Jastrząbce” w Kamionce Małej. Wśród licznie zebranej społeczności lokalnej wraz z Wójtem Gminy Panem Czesławem Stanisławczykiem na uwagę zasługuje fakt obecności dużej grupy dzieci i młodzieży. Są to uczestnicy jubileuszowego XX Młodzieżowego Rajdu Szlakiem Cmentarzy I Wojny Światowej „Jak Oni w 1914 roku”. Uroczystą mszę św. koncelebrowaną poprzedziło złożenie wiązanek i wieńców patriotycznych przez przedstawicieli samorządów  Powiatu Limanowskiego oraz Gminy Laskowej i Żegociny, Parlamentu RP oraz młodzieży i dzieci uczestników Rajdu. W imieniu Wiceministra Finansów Wiesława Janczyka wiązankę złożyli Radni Gminy Laskowa Pan Czesław Zelek oraz Pan Gocal Michał. W imieniu Senatora RP Jana Hamerskiego wiązankę złożył  Pan Stefan Hutek Radny Powiatu Limanowskiego. W imieniu Poseł na Sejm RP Anny Paluch wiązankę złożyła Radna Gminy Laskowa Pani Zofia Bukowiec. Msze św. koncelebrowali kapłani okolicznych parafii. Główny celebrans i kaznodzieja podkreślił w homilii wagę postawy patriotyzmu opierając ten fakt na twórcy Katechizmu Małego Polaka Władysława Bełzy spoczywającego na cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie. Na zakończenie uroczystości miało miejsce wręczenie nagród i pucharów uczestnikom Rajdu. Słowa uznania należą się druhom OSP oraz paniom z Koła Gospodyń Wiejskich za tradycyjny poczęstunek wszystkich uczestników uroczystości, który miał szczególną wagę przy przyjmującym chłodzie. Asystę honorową pełniła młodzież Strzelca oraz Stowarzyszenia Kasztanka z Laskowej.

Stefan Hutek

Zdjęcia: Maria Hutek

Tagi: ,