Budowa ścieżki rowerowej przy Potoku Jabłonieckim

 

Budowa ścieżki rowerowej przy Potoku Jabłonieckim

Miasto Limanowa z gminami: Kamienica, Słopnice, Limanowa przystąpiły do wspólnego projektu realizowanego w partnerstwie z Powiatem Limanowskim pn.: „Rozbudowa szlaków wielofunkcyjnych wokół Góry Mogielica i szlaków łącznikowych w Gminach Limanowa, Słopnice, Kamienica i Mieście Limanowa wraz z ich połączeniem z trasą główną VeloDunajec”.
Beneficjentem i inwestorem głównym przedsięwzięcia jest Powiat Limanowski, który złożył wniosek o dofinansowanie w ramach programu operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Poddziałanie 6.1.4 Lokalne trasy turystyczne. Wniosek przeszedł pozytywnie ocenę formalną, oraz ocenę merytoryczną i uzyskał dofinansowanie. Miasto Limanowa w ramach projektu planuje budowę ścieżki rowerowej przy Potoku Jabłonieckim, wykonanie przejazdu dla rowerów przez ul. Zygmunta Augusta i oznakowanie szlaku rowerowego wzdłuż ul. Jabłonieckiej do placu z miejscami postojowymi na wzgórzu Jabłonieckim, gdzie nastąpi połączenie ze ścieżką rowerową na terenie Gminy Limanowa.


Koszt planowanego przez Miasto zadania to 1 990 000 zł, dofinansowanie stanowi 65% tej kwoty, tj. 1 293 500 zł. Zadanie planowane jest do realizacji w latach 2018-2019.

W poniedziałek w Starostwie Powiatowym odbyło się spotkanie partnerów projektu w sprawie realizacji tras rowerowych. Urząd Miasta reprezentował Kierownik Wydziału Inwestycji Stanisław Gorczowski.

 

zródło:Miasto Limanowa

Tagi: ,