Starania o samochód bojowy

   W Remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Podłopieniu z udziałem starosty limanowskiego Jana Puchały / członka honorowego tej jednostki /, wójta gminy Tymbark dr Pawła Ptaszka, prezesa zarządu oddziału gminnego ZOSP RP druha Kazimierza Dziadonia, komendanta gminnego strażaków druha Zbigniewa Kaptura, przedstawiciela Komendy Powiatowej PSP w Limanowej mł bryg. Roberta Janczego i inspektora ds. obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego Roberta Nowaka, odbyło się zebranie sprawozdawczo – wyborcze miejscowej jednostki OSP, działającej w Krajowym Systemie Ratowniczo – Gaśniczym.

  Celem zebrania była ocena pracy zarządu, przyjęcie planu działalności na rok bieżący oraz wybór zarządu, komisji rewizyjnej i delegatów na Zjazd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Tymbarki.

  Przez kilka najbliższych lat jednostką pokieruje zarząd w składzie:

  kpt Jacek Atłas, prezes, Piotr Czyrnek, wiceprezes i naczelnik jednostki, Patryk Zwierczyk, z-ca naczelnika, Stanisław Puchała, sekretarz, Robert Duda, skarbnik, Jerzy Zwierczyk, gospodarz i Czesław Kulig, członek zarządu. Komisji rewizyjnej przewodniczy Mateusz Zwierczyk..

  Głównym celem nowowybranego zarządu będzie podjęcie starań o pozyskanie samochodu bojowego, który zastąpi wysłużony już jeden z dotychczasowych samochodów będących na wyposażeniu jednostki. Pomoc w pozyskaniu samochodu zadeklarowali starosta limanowski Jan Puchała i gospodarz gminy Tymbark dr Paweł Ptaszek. Jednostka w Podłopieniu stanowi kluczowy element bezpieczeństwa pożarowego gminy i systemu zarządzania kryzysowego.

 

 

 

 

                                                   Robert Nowak