Przyjęcie z okazji święta narodowego w Rezydencji Ambasadora RP

            W dniu 3 mają przypada święto narodowe z okazji Konstytucji 3 maja. Pani Ambasador RP Iwona Kozłowska zaprosiła przedstawicieli korpusu dyplomatycznego, polonii ,wojska oraz innych gości honorowych. W okolicznościowym przemówieniu Pani Ambasador podkreśliła złożoność obecnych stosunków międzynarodowych wywołanych agresją Rosji na niepodległą Ukrainę.Radosnym akcentem tego podczas tego  wystąpienia  było wspomnienie o Górskiej Szkole Rolniczej w Łososinie Górnej . Pani Ambasador przywraca znaczenie tego dzieła jakie niosło w okresie międzywojennym dla rozwoju rolnictwa górskiego w Karpatach. Podczas uroczystego przyjęcia na terenie Ambasady wielkim usnaniem cieszyły się wyroby serowarskie Pani Janiny Kochniarczyk oraz Małgorzaty Król. Swoje produkty zaprezentowało Stowarzyszenie Producentó i Warzyw w Ujanowicach  "Suska Sechlońska".Ogrownym wyróżnieniem było również  wręczenie 14 uczestnikom Drugiego Studyjnego Wyjazdu do Szwajcarii w rezydecji Pani Abasador dyplomów potwierdzającycu udział w wyjeździe.My ze swej strony przekazaliśmy oficjalne podziękowania dla Pani Ambasador Iwony Kozlowskiej za pomoć w zorganizowaniu wyjazdu.

                                                                                          Stefan Hutek

Tagi: ,