100 lat rolnictwa biodynamicznego i ekologicznego - konferencja.

 Dnia 23 maja, w Warszawie odbyła się konferencja: "100 lat rolnictwa biodynamicznego i ekologicznego", zorganizowana przez Stowarzyszenie Demeter Polska we współpracy z Polskim Towarzystwem Antropozoficznym i Koalicją Żywa Ziemia.

W konferencji uczestniczył Damian Król, reprezentując Stowarzyszene Kulturalno-Oświatowe "Zimia Limanowska" oraz Górską Szkołę Rolniczą - w organizacji.

Za początek rolnictwa biodynamicznego, uznaje się zorganizowanie 100 lat temu w Kobierzycach ( wówczas Koberwitz) w 1924 roku, "Kursu rolniczego". Rolnictwo to upowszechniło się wktótce w Polsce, jak i całej Europie. Celem zroganizowaniej konferencji było przypomnienie historii tego ruchu oraz dyskusja na temat przyszłośći rolnictwa ekologicznego w Polsce.

Konferencję otworzył Paweł Bietkowski, Prezes Stowarzyszenia Demeter Polska - po przywitaniu gości, słowem wstępu podkreślił, że rolnictwo potrzebuje nowego spojrzenia.

Następnie głos zabrała prof. dr hab. Ewelina Hallmann z SGGW w Warszawie - temat wykładu brzmiał : " Żywność biodynamiczna ze znakiem Demeter - żwywność najwyższej jakości". Główny wydźwięk wystąpienia podkreślał znaczenie przestwórstwa w produkcji rolnej.

Kolejny poruszany temat brzmiał: "Biodynamika i sztuka, czyli opowieść o unikatowym przedwojennym projekcie wybitnego polskiego grafika Franciszka Siedleckiego", prelekcję wygłosiły prof. UG dr hab. Monika Rzeczycka i prof. UG dr hab. Diana Oboleńska. Panie zwróciły uwagę, na rolnictwo, jako swoistą filozofię życia.

Głos zabrał znów Prezes Stowarzyszenia Demeter Polska, Paweł Bietkowski w prelekcji: "Stanisław Karłowski z Szelejewa - pionier rolnictwa biodynamicznego w Europie Środkowej"

O problemach współczesnego rolnictwa biodynamicznego: "Wyzwania ruchu biodynamicznego na nowe stulecie", mówł Jean-Michel Florin przewodniczący Sekcji Rolniczej Goetheanum w Szwajcari.

W trakcjie przerwy, swoje stoiska prezentowali, rolnicy reprezentujący rolnictwo biodynamiczne.

Prof. dr hab. Sylwia Żakowska-Biemans z SGGW w Warszawie, przybliżyła perspektywy rozuwoju w referacie: "Rolnictwo biodynamiczne - rynek i perspektywy jego rozwoju". W swojej wypowiedzi podkreślała promowanie ideii opakowaia bez plastiku.

"Żywność ekologiczna - zielone zamówienia publiczne" temat ten przybliżyła prof. dr hab. Renata Kazimierczak z SGGW w Warszawie. Podkreślała w swojej wypowiedzi powinność priorytetowego promowania ekologicznej żywnośći w zamówieniach publicznych, np. w zaopatrywaniu szpitali czy przedszkoli.

Pani Dorota Metera z Forum Rolnictwa Ekologicznego, Koalicja Żywa Ziemia, nakreśliła "Znaczenie rozwoju rolnictwa ekologicznego dla konsumentów i rolników".

Na zakńczenie została zorganizowana dyskusja panelowa o żywnośći, żywieniu i przyszłośći rolnictwa ekologicznego.

                                                               ROLA

Tagi: ,