80. rocznica egzekucji mieszkańców Ziemi Limanowskiej

  80 lat temu 30 czerwca 1944 roku Niemcy zabili w egzekucji w Rdziostowie grupę mieszkańców

Limanowej, Sowlin, Starej Wsi oraz Siekierczyny. Były to osoby, które wcześniej udzieliły pomocy ukrywa-

jącemu się żołnierzowi Armii Krajowej Franciszkowi Tomaszkowi. Po zakończeniu II wojny światowej ciała

zabitych ekshumowano i tych których zidentyfikowano pochowano na cmentarzu parafialnym

w Limanowej oraz cmentarzu w Kaninie.

Program obchodów 30 c z e r w c a 2024 r.

Godz. 16.00

Bazylika Matki Boskiej Bolesnej w Limanowej

Msza św. w intencji zabitych 80 lat temu

w Rdziostowie mieszkańców Ziemi Limanowskiej

Godz. 17.00

Cmentarz parafialny (kwatera wojenna)

Apel Pamięci, modlitwa w intencji poległych oraz

złożenie zniczy i kwiatów na grobach zabitych.

Patronat:

Jolanta Juszkiewicz –

Burmistrz Miasta

Limanowa

Tagi: ,