Historyczne spotkanie

 W dniu 20 czerwca 2024 r. miało miejsce spotkanie  na Wydziale Technologii Żywności Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, w którym wzięli udział: Prodziekan Wydziału Technologii Żywności UR w Krakowie  prof. Dr hab. inż. Jacek Domagała, władze Fundacji im. Zofii i Jana Włodków reprezentowane były w osobach  Prezesa Fundacji Rafała Slaskiego oraz Wiceprezes dr Agaty Wolskiej oraz przedstawiciele Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego Ziemia Limanowska w osobach Prezesa Stefana Hutka oraz Damiana Króla. Celem spotkania było zacieśnienie wzajemnej współpracy w celu przywrócenia dzieł których dokonał prof. Jan Włodek ur. 1985 zm. 1940, będąc Dziekanem Wydziału Rolniczego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jego wybitnym, działaniem w Powiecie Limanowskim było powołanie do istnienia 1929 r. Górskiej Szkoły Rolniczej w Łososinie Górnej gdzie do jej powstania zainspirował inż. Jana Drożdża. Szkoła ta była stworzona w oparciu o Szwajcarski system oświaty rolniczej. Istnieje konieczność reaktywacji  Górskiej Szkoły Rolniczej, która ma być akademickim centrum edukacji rolnictwa ekologicznego. Spotkanie to jest wydarzeniem o znaczeniu historycznym w 95 rocznicę powstania Górskiej Szkoły Rolniczej, Genialne dzieło prof. Jana Włodka i inż. Jana Drożdża będzie  przywrócone dożycia gdzie wszystkie strony jednogłośnie  widzą taką konieczność łącząc wspólnie siły do jej realizacji.

Stefan Hutek

Tagi: ,