Oficjalne przejęcie Dyspozytorni Pogotowia Ratunkowego

Oficjalne przejęcie Dyspozytorni Pogotowia Ratunkowego przy Szpitalu Powiatowym w Limanowej przez Zintegrowaną Dyspozytornię nr 2 w Tarnowie. 21 stycznia, dokładnie o godzinie 13:04 zakończyła działanie Dyspozytornia Pogotowia Ratunkowego przy Szpitalu Powiatowym w Limanowej. Od tego momentu wszystkie zgłoszenia alarmowe z terenu Powiatu Limanowskiego kierowane są do Tarnowa. Przez okres 10 dni po wyłączeniu dyspozytorni, w Limanowej prowadzone będą dyżury, by w razie problemów  ponownie przejąć odbieranie nr „999”.
O godzinie 13:04 dyspozytor Jan Twaróg, wylogował się z systemu i od tego momentu wszystkie zgłoszenia na nr „999” z terenu Limanowszczyzny (oraz rejonu Brzeska, Dąbrowy Tarnowskiej, Nowego Sącza, Bochni i Gorlic - które już wcześniej zostały włączone do zintegrowanego systemu) przyjmowane są przez dyspozytornię w Tarnowie, gdzie na zmianie pracuje pięciu dyspozytorów. Trzech z nich odbiera zgłoszenie, natomiast dwóch wysyła karetkę. Wśród pracowników tarnowskiej dyspozytorni będzie 4 dyspozytorów dotychczas pracujących w Limanowej. W trakcie przepięcia limanowskiej dyspozytorni do tarnowskiej jednostki obecni byli m. in. Jerzy Miller Wojewoda Małopolski, Jan Puchała Starosta Limanowski, Franciszek Dziedzina Wicestarosta Limanowski, Mieczysław Uryga Członek Zarządu, Marcin Radzięta Dyrektor Szpitala Powiatowego w Limanowej, Cecylia Kochańczyk Z-ca Dyrektora ds. Technicznych, Kazimiera Kunecka Dyrektor Powiatowego Pogotowia Ratunkowego w Tarnowie, Tadeusz Sikoń Ordynator Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, Andrzej Burnagiel Koordynator Zespołów Ratownictwa Medycznego oraz Krystyna Maśnica Pielęgniarka Oddziałowa SOR. Jerzy Milller Wojewoda Małopolski bardzo korzystnie wypowiedział się o współpracy z limanowskim szpitalem. Na ręce Marcina Radzięty Dyrektora Szpitala złożył podziękowania za zainteresowanie, trafne uwagi w zakresie wprowadzenia centralizacji działań ratowniczych w warunkach lokalnych oraz działania mające na celu zapewnienie pełnej łączności na terenie Powiatu Limanowskiego. Wojewoda poruszył również temat problemów zgłaszanych przez starostów w obecnym działaniu sprzętu elektronicznego, który wykorzystywany jest w systemie. Andrzej Burnagiel – Koordynator Zespołów Ratownictwa Medycznego limanowskiego szpitala przekazał wojewodzie, że największym problemem są tak zwane „białe plamy” na terenie naszego powiatu, czyli miejsca, gdzie nie ma sygnału telefonii komórkowej. Wprowadzony do pogotowia w 2011 roku system informatyczny powoduje, że dyspozytor odbierający zgłoszenie wpisuje je do systemu, a internetową transmisją wykorzystującą sieć komórkową, czyli GSM, zgłoszenie trafia na tablet w wybranej karetce, której załoga ma za zadanie jechać we wskazane miejsce. Tablet pokazuje drogę, którą pogotowie ma jechać do zgłaszającego. W miejscach, gdzie są białe plamy, załoga pogotowia nie może otrzymać zgłoszenia i np. musi jechać w inne miejsce, by zalogować się w sieci GSM. Zasugerowano, iż rozwiązaniem tego problemu byłoby wyposażenie urządzeń w karty SIM, które będą miały priorytet w dostępie do transmisji danych u każdego operatora. Miałoby to przypominać tryb alarmowy w telefonie. Tryb ten pozwala na połączenie się z numerem alarmowym nawet bez karty SIM, czy też zasięgu macierzystego operatora (telefon wybiera sieć o najlepszym zasięgu i umożliwia połączenie z numerem alarmowym). Na chwilę obecną, gdy tablet karetki jest poza zasięgiem GSM, pozostaje z nią kontakt poprzez telefonię komórkową, albo radio. To ostatnie będzie miało w regionie lepszy zasięg, gdyż finalizowany jest proces umieszczenia radioprzemiennika na górze Mogielica. W trakcie spotkania Starosta Limanowski Jan Puchała odniósł się do pism, które powiat wysyłał w sprawie likwidacji dyspozytorni do wojewody. Zaznaczył, iż władze powiatu respektują przyjętą ustawę, a korespondencja i wymiana pism z Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego, panią Małgorzatą Lechowicz miały na celu przede wszystkim zasygnalizowanie mogących wystąpić problemów, które należało wyeliminować jeszcze przed przejęciem obowiązków limanowskiej dyspozytorni przez Zintegrowaną Dyspozytornię nr 2 w Tarnowie. Z kolei Marcin Radzięta Dyrektor Szpitala wyraził przekonanie, iż dzięki wspólnym staraniom i dobrej współpracy, zarówno z Urzędem Wojewódzkim, jak i dyspozytornią w Tarnowie wprowadzone zmiany nie będą odczuwane przez pacjentów. Jak podkreślił, jedyna zmianą będzie przyjmowanie zgłoszenia przez dyspozytorów w Tarnowie, bez zmian pozostaje miejsce stacjonowania karetek (tak jak jest to Limanowa, Kamienica i Mszana Dolna), jak również czas reakcji, dostępność, czy szybkość wyjazdu zespołu do miejsca wezwania. Podkreślił, iż bezpieczeństwo pacjentów będzie w pełni zapewnione. W dalszej części spotkania Wojewoda wizytował szpital w tym między innymi oddziały szpitala, remontowany Blok Porodowy oraz odnowione Poradnie Specjalistyczne.

Źródło: www.powiat.limanowa.pl