Dożynki Gminy Laskowa

 Wiele samorządów wsi i miasteczek w Polsce organizuje tradycyjne dożynki czyli święto dziękczynienia za udane zbiory. W Gminie Laskowa w tym roku organizatorem było sołectwo Sechna, któremu przewodzi Radny Gminy Laskowa Sołtys wsi Sechna Czesław Zelek. To na nim spoczywał trud przygotowania uroczystości, które zachwyciły wszystkich. Msza św. koncelebrowana rozpoczęła uroczystości dożynkowe. Po poświeceniu wieńców dożynkowych w intencjach mszalnych była modlitwa również za rolników. To trud ich pracy daje nam wszystkim chleb co podkreślił ten aspekt dostojny kaznodzieja nawiązując do słow ojca Rafała Kalinowskiego który powiedział, że mamy być dobrzy jak chleb, który jest dla każdego. Chleb rodzi się z pracy rolnika a wypiekany był w domach z wielkim szacunkiem. Dalej kaznodzieja wskazał role przywiązania do ziemi, która gwarantuje przekazywanie wartości religii, kultury i miłości ojczyzny młodym pokoleniom. Na ofiarowanie delegacje poszczególnych sołectw złożyły dary ofiarne w których znajdowały się owoce pracy rolników, sadowników i pszczelarzy.  Po mszy św. utworzył się barwny orszak składający się z jeźdźców w strojach ludowych, ozdobnych wozów i przyozdobionych ciągników rolniczych ma których były przewożone wieńce dożynkowe. Całość dalszych uroczystości dożynkowych miała miejsce na stadionie sportowym  w Ujanowicach. Wójt Gminy Laskowa powitał dostojnych gości i  wszystkich uczestników dożynek. Pośród parlamentarzystów obecni byli Wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki, Senator Jan Hamerski, Posłowie na Sejm RP Anna Paluch oraz Urszula Nowogórska. Urząd Wojewody reprezentował wicewojewoda Mateusz Małodziński. Powiat Limanowski reprezentował Starosta Mieczysław Uryga. Obecni byli również Radni Gminy Laskowa wraz z Sołtysami których powitanie Wójt złożył na ręce wiceprzewodniczącej Rady Gminy Laskowa Pani Zofii Bukowiec. Na scenie prezentowały się drużyny niosące wieńce dożynkowe a następnie dzieci z Szkoły Podstawowej z Sechnej zaprezentowały program artystyczny poświecony wypiekowi chleba. Piękno muzyki regionalnej obecni na widowni mogli podziwiać  słuchając  i oglądając  Zespól Regionalny Słopniczanie  pod kierownictwem Józefa Wojtowicza który był również konferansjerem całych uroczystości. Trud organizacji dożynek spoczywał na Sołectwie  Sechna ale pomagały również osoby z innych sołectw w tym drużyny OSP, Koła Gospodyń Wiejskich, Stowarzyszenie Producentów Owoców i Warzyw Suska Sechlońska i wiele innych osób i instytucji. Starostami dożynek byli Państwo Marta i Krzysztof Pajorowie z Sechnej. Oprawę muzyczną zapewniła Orkiestra Parafialna z Jaworznej.

                                                                                                                             Stefan Hutek

Tagi: ,