Poezja Maria Konopnickiej ciągle żywa

 O tym, że poezja Maria Konopnickiej jest ciągle żywa, a przesłanie zawarte w jej utworach ciągle uczy i bawi, przekonali się uczniowie szkół podstawowych z gminy Limanowa, którzy wzięli udział w Konkursie Recytatorskim organizowanym przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Starej Wsi. Konkurs był częścią projektu ,,Pojedziemy w cudny kraj z Marią Konopnicką” z programu ,,Partnerstwo dla Książki” i dofinansowany był ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Celem konkursu było zapoznanie i zainteresowanie dzieci poezją Marii Konopnickiej, rozwijanie zdolności recytatorskich, prezentacja i promowanie talentu uczniów, kształtowanie wrażliwości na piękno poezji w języku ojczystym, motywowanie do występów publicznych, uczenie dzieci „zdrowej” rywalizacji, wspieranie działań twórczych, kształtowanie społeczeństwa obywatelskiego, promocja gminy, promocja czytelnictwa, która stanowi zachętę do korzystania z bogatego księgozbioru znajdującego się w naszej bibliotece oraz własnych prywatnych zasobów dotyczących Marii Konopnickiej.

Konkurs polegał na wykonaniu przez każdego uczestnika jednego dowolnego wiersza z kanonu poezji Marii Konopnickiej. Przeznaczony był dla uczniów Szkół Podstawowych z terenu gminy Limanowa.

Konkurs był przeprowadzony w 2 kategoriach:
- kategoria pierwsza: uczniowie klas I-III
- kategoria druga: uczniowie klas IV-VIII.
Poszczególne wystąpienia zostały wzbogacone odpowiednim strojem i rekwizytami, co zasługuje na podkreślenie.

Organizator powołał 3 osobową komisję konkursową, w skład której weszły:

Stanisława Obrzut – miłośnik wszelkiego rodzaju słowa. Przez 17 lat była dyrektorką Limanowskiego Domu Kultury. Posiada ogromną wiedzę   i doświadczenie zasiadając w wielu komisjach konkursowych. Jest instruktorem teatralnym  w kategorii II.

Iwona Koczanowicz – logopeda, absolwentka filologii polskiej na Uniwersytecie Pedagogicznym im. KEN w Krakowie. Od lat współpracuje z wieloma instytucjami przy organizacji przedsięwzięć kulturalno- czytelniczych.

Maria Trzupek – absolwentka Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa na UP, instruktor do spraw realizacji zadań biblioteki powiatowej, laureatka licznych konkursów literackich, poetyckich i fotograficznych o zasięgu powiatowym, częsty juror w konkursach literackich, recytatorskich i artystycznych, organizowanych przez szkoły, biblioteki czy instytucje kultury  z terenu powiatu. Organizator projektów i konkursów powiatowych o charakterze literackim i poetyckim. Członek Limanowskiego Klubu Literackiego, jej utwory literackie i wiersze są opublikowane w lokalnych antologiach poezji i publikacjach.

 

Komisja dokonała oceny wg następujących kryteriów:
- pamięciowe opanowanie wybranego tekstu,
- interpretacja słowna tekstu (tempo, intonacja, dykcja),kultura słowa,
- ogólny wyraz artystyczny (uzasadniony gest i ruch sceniczny, strój, rekwizyty).

Jury uwzględniając kryteria oceny ustalone w Regulaminie konkursu oceniło łącznie 32 występy dzieci szkół podstawowych (16 w kategorii pierwszej: uczniowie klas I-III i 16 w kategorii drugiej: uczniowie klas IV-VIII).

W wyniku oceny przyznano następujące nagrody:

Kategoria pierwsza: uczniowie klas I-III

Miejsce I – Malwina Pawlik za wiersz ,,Sposób na laleczkę”.

Miejsce II – Antoni Saska za wiersz ,,Muchy Samochwały”

Miejsce III – Natalia Banat za wiersz ,,Pranie”.

 

Kategoria druga: uczniowie klas IV-VIII

Miejsce I – Julita Woźniak za wiersz ,,Wolny najmita”

Miejsce II – Nikola Papież za wiersz ,,Przygoda Manci”

Miejsce III – Aleksandra Jabłońska za wiersz ,,Żabka Helusia”

Jak podkreśliło jury konkurs był na bardzo wysokim poziomie, za co należą się słowa uznania dla uczestników oraz nauczycieli i rodziców. Komisja dziękowała organizatorom  za działania i stworzenie możliwości popularyzacji literatury i czytelnictwa na terenie gminy Limanowa.

Spotkanie w kręgu poezji Marii Konopnickiej było niezapomnianym przeżyciem i prawdziwą ucztą słowa.

Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy.

Już za tydzień, 19 października zapraszamy wszystkich na uroczyste podsumowanie projektu, podczas którego wysłuchamy dzisiejszych laureatów. Spotkanie uświetnią swym występem: ,,Pod rękę z Marią Konopnicką" krakowscy aktorzy - Ewa i Wojciech Leonowiczowie.

Serdecznie zapraszamy!

Tagi: ,