Krajowy sukces młodych żołnierek

 Dziewczyny z Jednostki Strzeleckiej nr 2007 im. kpt. Tadeusza Paolone ZS „ Strzelec „ OSW w Tymbarku będące uczennicami tymbarskiego Zespołu Szkół im. KEN st. strzelec ZS Aleksandra Bartosik, sekcyjna ZS Beata Hanusiak i strzelec ZS  Kinga Zajda zostały LAUREATAMI IV edycji konkursu "Żołnierze w służbie historii". Opiekunem młodzieży był Pan ppłk SG Dariusz Gizicki, nauczyciel PW. W swojej pracy uczniowie upamiętnili postać bohaterskiego żołnierza z Piekiełka Tadeusza Paolone.
Nagrodą dla laureatów – uczniów i nauczycieli – jest zagraniczny wyjazd edukacyjny wraz z kwotą pieniężną w wysokości do 400 zł dla każdego uczestnika wyjazdu.
Konkurs był adresowany do uczniów klas mundurowych w ramach współpracy Instytutu Pamięci Narodowej i Ministerstwa Obrony Narodowej – mówi ppłk. SG Dariusz Gizicki. Jego celem było zainteresowanie uczniów najnowszą historią Polski ze szczególnym uwzględnieniem historii Oręża Polskiego w XX wieku oraz jego wkładu w odzyskiwanie przez Polskę niepodległości i odbudowę Państwa Polskiego. W ramach zadań konkursowych uczniowie odkrywali miejsca pamięci związane z historią, sylwetki żołnierzy, których postawa może być wzorem służby Polsce i Polakom oraz przekazują zdobytą wiedzę innym.

Tagi: ,