40 rocznica powstania NSZZ Solidarność Rolników Indywidualnych

 11 grudnia 2021 r.  miały miejsce powiatowe obchody  40 rocznicy powstania  NSZZ Solidarności  Rolników Indywidualnych.  Rolnicza Solidarność została zarejestrowana 12 maja 1981 r. gdzie na czele związku jako pierwszy  Przewodniczący  stanął  Jan Kułaj.  NSZZ Solidarności Rolników Indywidualnych nie byłoby, bez wsparcia  Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego , gdyż ówczesna władza  odmawiała wcześniejsze  próby jej rejestracji. W  województwie nowosądeckim pierwszym Przewodniczącym  Solidarności RI był Władysław Piksa  z Czernca  Gmina Łącko, a członkiem Zarządu był Jan Sikoń mieszkający w Łukowicy. Obydwaj po ogłoszeniu stanu wojennego zostali internowani. O godz. 11:00 w Bazylice Limanowskiej odprawiona została uroczysta msza św. pod przewodnictwem ks. dr Wiesława Piotrowskiego. W swoim kazaniu podkreślił role związku zawodowego rolników oraz zadania rolników którzy są producentami żywności a wiec sprawują funkcję służebną wobec całego narodu. Podczas mszy św. poczty sztandarowe wystawiły: Koło Solidarności RI z Gminy Limanowa i Jodłownik oraz Solidarności Robotniczej z Limanowej. Uroczystości  jubileuszowe w Limanowej w dalszej części odbywały się w Limanowskim Domu Kultury i zgromadziły wielu gości, a wśród nich był obecny ojciec Prezydenta RP Andrzeja Dudy prof. Jan Duda Przewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego. Obecni byli również: Jan Hamerski Senator RP, Wiesław Janczyk Poseł na Sejm RP, Jan Duda Poseł na Sejm RP, Józef Leśniak Wicewojewoda  Małopolski, Krzysztof Kotowicz  Członek Zarządu Małopolskiego  NSZZ Solidarność, przedstawiciel Małopolskiego Kuratorium  Oświaty, Mieczysław Uryga Starosta Limanowski, Józef Pietrzak Przewodniczący Rady Powiatu Limanowskiego, Czesław Kawalec i Wojciech Włodarczyk Członkowie Zarządu Powiatu Limanowskiego , Radni Powiatu Limanowskiego Jolanta Grzegorzek, Stefan Hutek, Wójt Gminy Łukowica Bogdan Łuczkowski oraz Przewodnicząca Rady Miasta Limanowa Jolanta Juszkiewicz.  Obecni byli również radni miasta Limanowa i Gminy Limanowa. Do wszystkich uczestników uroczystości słowa skierowała Pani Urszula Nowogórska Poseł na Sejm  RP.Odznaczeni zostali krzyżami zasługi nadanymi przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę wieloletni członkowie NSZZ Solidarność  RI  Czesław Zelek Przewodniczący koła Gminy Laskowa oraz pierwszy przewodniczący w Koła Gminie Kamienica Jan Zięba. Odznaczenia wręczył Wicewojewoda Józef Leśniak. Wieloletni członkowie  NSZZ Solidarność Rolników Indywidualnych otrzymali z okazji Jubileuszu 40- lecia istnienia związku okolicznościowe podziękowania ;

Józefa Wójtowicza Przewodniczącego Koła Gminnego  NSZZ Solidarność RI w Słopnicach                          

Janusza Mrowcy  Przewodniczącego Koła Gminnego  NSZZ Solidarność RI w Łukowicy                               

  Czesława Zelka Przewodniczącego Koła Gminnego  NSZZ Solidarność RI w Laskowej                                       

Aliny Dyląg-Myszkowskiej  Przewodniczącej Koła Gminnego  NSZZ Solidarność RI w Jodłowniku                                                                                                                                  

 Stanisława Galicy  Przewodniczącego Koła Gminnego  NSZZ Solidarność RI w Gminie Limanowa                                                                                                                                       Anny Michałek Przewodniczącej  Koła Gminnego  NSZZ Solidarność RI w Niedźwiedziu                                     

Jana Zięby wieloletniego członka NSZZ  Solidarność RI                                                                                               

Agaty Zięby Przewodniczącej Koła Gminnego  NSZZ Solidarność RI w Kamienicy                                            

Józefa Mola  wieloletniego członka NSZZ  Solidarność RI                              

 Zbigniewa Lachora  byłego Przewodniczącego Rady Powiatowej i wieloletniego członka NSZZ  Solidarność RI

Adama Lachcika  wieloletniego członka NSZZ Solidarność RI 
Andrzeja Mirka wieloletniego członka NSZZ Solidarność RI 
Jana Klimka wieloletniego członka NSZZ Solidarność RI 
Jana Chochlińskiego wieloletniego członka NSZZ Solidarność RI 
Piotra Chochlińskiego wieloletniego członka NSZZ Solidarność RI 
Jerzego Rośka wieloletniego członka NSZZ Solidarność RI 

Józefa Urygi wieloletniego członka NSZZ Solidarność RI 
Ireny Szewczyk wieloletniego członka NSZZ Solidarność RI 

Henryka Tokarza wieloletniego członka NSZZ Solidarność RI                                                            

  Zofii Bukowiec  wieloletniego członka NSZZ  Solidarność RI  Wiceprzewodniczącej Rady Gminy Laskowa                                                                                                     

Jana Hamerskiego Senatora RP

Całość uroczystości  uświetnił występ zespołu  regionalnego „Starowiejski  Hyr” ze Starej Wsi. Koncert "Muzyka Folklorem Malowana Koncert w 40 rocznicę powstania NSZZ Solidarność RI" wykonany został w ramach projekty „ Mecenat Małopolski” gdzie w jego założeniu było działanie związane z  zaangażowaniem młodych osób w działalność Zespołu. Występ przygotowała Pani Marzena Bartosz a kierownictwo zespołem prowadzi Państwo Agnieszka i Piotr Pławeccy. Patronatem honorowym koncertu w 40 rocznicę powstania NSZZ  Solidarność Rolników Indywidualnych  objęli między innymi : Wojewoda Małopolski Łukasz Kmita, Marszałek Województwa Małopolskiego Witold Kozłowski, Małopolski Kurator Oświaty Barbara Nowak. Swoją obecnością uświetnił  Przewodniczący Rady Sejmiku Województwa Małopolskiego Pan Jan Duda ojciec  Prezydenta RP Andrzeja Dudy. Projekt realizowany był przy wsparciu Województwa Małopolskiego ze środków „Mecenat Małopolski” Wyrazy podziękowania należą się Burmistrzowi Miasta Limanowa Panu Władysławowi Biedzie, Dyrektorowi Limanowskiemu Domu Kultury Pani Magdalenie Smadze,  Pani Janinie Dutka Prezesowi Kółka Rolniczemu w Starej Wsi oraz całemu zespołowi regionalnemu „Starowiejski Hyr” ze Starej Wsi.

Stefan Hutek

Tagi: ,