Nie będzie likwidacji Gminnej Biblioteki Publicznej w Starej Wsi

 Już po raz drugi Rada Gminy Limanowa  odrzuciła pomysł likwidacji Gminnej Biblioteki w Starej Wsi. Stosunek oddanych głosów wynosił 10 przeciw, a 8 za likwidacją. Było bardzo duże ryzyko że po 65 latach istnienia Biblioteki w Starej Wsi zostałby  tylko punkt biblioteczny, gdzie zamiast profesjonalnej obsługi bibliotecznej proponowano regał z książkami ,gdzie pobierano by książki bez procedury wypożyczenia. Urząd Gminy Limanowa w sposób siłowy chciał  dokonać likwidacji  lekceważąc  dwie  negatywne opinie Dyrektora Wojewódzkiej Biblioteki Pana Jerzego Woźniakiewicza. Pan Jerzy Woźniakiewicz wystawił  ponownie negatywną opinię w zakresie likwidacji Gminnej Biblioteki Publicznej w Starej Wsi wraz jej  filiami w: Siekierczynie, Kaninie, Pisarzowej, Męcinie, Rupniowie oraz w Nowym Rybiu. Proponowane rozwiązania  Wójta Gminy związane z przeniesienie biblioteki na teren miasta Limanowa oraz likwidacją filii jest niezgodna z obowiązującym prawem.

Cyt.„ Rady Gminy Limanowa Nr XVI/170/2020 z dnia 10 grudnia 2020 r., nie zawiera argumentów, które przemawiałyby za tym, że zaproponowana przez Radę Gminy Limanowa koncepcja zmiany organizacji GBP w Starej Wsi jest zgodna z obowiązującym prawem i opiera się na racjonalnych podstawach.” Koniec cytatu

Jako absurdalny argument w opinii został uznany fakt cyt. „Niewiarygodnie też dla mnie brzmi stwierdzenie zawarte w uzasadnieniu, mówiące, iż obecnie, by „dojechać do któregokolwiek lokalu biblioteki trzeba przesiadać się w Limanowej”. Uważam, że najpierw władze Gminy powinny odpowiedzieć sobie na pytanie, czy mieszkańcy zmuszeni byliby do takich niedogodności i do korzystania z usług bibliotecznych, świadczonych w innych miejscowościach, gdyby w pobliżu ich domu nadal działała filia biblioteczna, oferująca wszystkie podstawowe usługi biblioteczne?” koniec cyt.

Wójt Gminy Limanowa od początku unikał konsultacji w zakresie likwidacyjnym z środowiskiem naukowym oraz osób zawodowo związanych z usługami bibliotecznymi oraz mieszkańcami Gminy Limanowa. Cyt. „Jednocześnie musze wyrazić żal, że władze Gminy Limanowa, nie skorzystały z mojej propozycji - zawartej w opinii z 20 maja 2020 r. - ponownego przedyskutowania, z udziałem specjalistów z Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie, zasadności proponowanych zmian w organizacji GBP w Starej Wsi i wypracowania wspólnie koncepcji rozwoju Biblioteki odpowiadającej na rzeczywiste potrzeby mieszkańców Gminy.                                                                                                                                                                                                 W imieniu mieszkańców Starej Wsi chcę złożyć gorące podziękowania Radnym Gminy Limanowa którzy mieli odwagę sprzeciwić się  próbie likwidacji Gminnej Biblioteki w Starej Wsi. Są nimi: Przewodniczący Rady Gminy Limanowa Stanisław Młyński , Wiceprzewodniczący Rady Gminy Limanowa Stanisław Kita oraz Walenty Szubryt  oraz Radni Gminy Limanowa: Marek Borucki, Marek Kapitan, Cecylia Kochańczyk, Władysław Lachor, Andrzej Malinowski, Bogdan Pałka, Leszek Twaróg,

Stefan Hutek Radny Powiatu Limanowskiego

Tagi: ,