XIV RAJD GÓRSKI „ SZLAKIEM PAPIESKIM „ W TYMBARKU

 R E G U L A M I N    

 

       XIV  RAJDU GÓRSKIEGO „ SZLAKIEM PAPIESKIM „ W TYMBARKU

 

                      Pod Honorowym Patronatem Wójta Gminy Tymbark

                                                      dr Pawła Ptaszka

 

  1. Organizatorzy:  -JS nr 2007 im. kpt Tadeusza Paolone  ZS „ Strzelec „ OSW

                             w Tymbarku

                            -Urząd Gminy w Tymbark

 

  1. Współorganizatorzy:

-  Ochotnicza Straż Pożarna w Tymbarku

-  Koło PTTK „ Tymbarskie Harnasie „

-  Koło SKKT w Zespole Szkół im. KEN w Tymbarku

 

      3.   Cele Rajdu:

 

            -  Pamięć o Wielkim Rodaku Papieżu  Świętym Janie Pawle II ,

            -  Popularyzacja „ Szlaku Papieskiego „ na terenie gminy Tymbark,

            -  Popularyzacja Ścieżki Dydaktyczno – Przyrodniczej na górze Paproć,

            -  Popularyzacja Turystyki i Krajoznawstwa Beskidu Wyspowego w tym góry Paproć.

 

       4.   Termin Rajdu:

 

              10 czerwca 2021 r / tj. czwartek  / godz. 9:00

 

        5.   Miejsce zbiórki:

 

              - Rynek w Tymbarku

 

6.      Trasa Rajdu:

 

              Tymbark / Rynek / - Góra Paproć  /  - Tymbark.

 

7.      Program Spotkania na Górze Paproć ok. godz. 11.00:

 

- Msza Święta,

- Otwarcie ścieżki dydaktyczno – przyrodniczej

               - Konkurs wiedzy o życiu i działalności Ojca Świętego Jana Pawła II.

                  /Organizatorem konkursu jest mł. insp. ZS Tadeusz Rybka z jednostki

                   tymbarskiego Strzelca/

               - Spotkanie turystyczne

 

8.      Uczestnictwo:

 

W rajdzie uczestniczą uczniowie  szkół podstawowych, Zespołu Szkół im. KEN               w Tymbarku i członkowie organizacji proobronnej  „ Strzelec „ w Tymbarku wraz              z opiekunami z terenu Gminy Tymbark. Każda szkoła i organizacja wystawia jedną 10-cio osobową drużynę.

 

 

9.      Zgłoszenia:

 

Pisemne zgłoszenia drużyn należy dokonać  do dnia 01 czerwca 2021r  w siedzibie Urzędu Gminy w Tymbarku / insp. Robert Nowak tel. 728365884 /

 

10.  Uwagi końcowe:

 

- drużyny ubezpieczają się we własnym zakresie,

- na trasie rajdu obowiązuje obuwie turystyczne,

- uczestników rajdu obowiązują wymogi sanitarne w związku z zagrożeniem COVID -19,

- organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody i wypadki powstałe

  w czasie rajdu,

- za bezpieczeństwo na trasie odpowiada opiekun drużyn,

- rajd odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne,

- ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.

                               

 

                                                                                                        Organizatorzy

 

INFORMACJA

administratora danych osobowych

 

W celu realizacji obowiązku informacyjnego wynikającego z rozporządzenia parlamentu europejskiego i rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016 r. z późn. zm.), zwanego dalej RODO, informuję co następuje:

1.Administratorem Pani (Pana) danych osobowych będzie Urząd Gminy w Tymbarku,34-650 Tymbark 49

2.Pani (Pana) dane osobowe będą przetwarzane:

 - w celach związanych bezpośrednio z konkursem (przyjęcie rozwiązania pytania konkursowego) na podstawie RODO,

  - w celu promocji konkursu i wizerunku na podstawie RODO,

3.Pani (Pana) dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami RODO i ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000 z późn. zm.)

4.Pani (Pana) dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z obowiązujących w Polsce przepisów prawa archiwizowania dokumentacji. Po zakończeniu rajdu i konkursów dane zostaną usunięte przez administratora.

5. Ma Pani (Pan) prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych.

6. Ma Pani (Pan) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w zakresie naruszenia prawa do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne udziału w rajdzie i konkursach.

 

Tagi: ,