Nowi ministranci w parafii Stara Wieś

            Święto Objawienia Pańskiego potocznie zwane Świętem Trzech Króli nacechowane jest symbolem pielgrzymowania w poszukiwaniu narodzonego Jezusa Chrystusa jako jedynej Prawdy, Króla i Zbawiciela świata. Biblijny opis trudu podróży Trzech Króli by odnaleźć Jezusa, sfinalizowany jest oddaniem Jemu hołdu związanego ze złożeniem darów. Radość z tego spotkania z nowonarodzonym Jezusem pozwala im wrócić do siebie w poczuciu odnalezienia prawdy,  która wytycza nowy sposób myślenia i życia w świadomości, że tylko Jezus jest jedynym kierunkiem sensu i celu życia człowieka. Dlatego święto to ma charakter misyjny czyli opierający się na doświadczeniu osobistej relacji z Jezusem i głoszenia go tym, którzy go nie poznali lub zagubili go w swoim życiu. W parafii Stara Wieś w święto Objawienia Pańskiego miała miejsce uroczystość przyjęcia w poczet ministrantów 7 aspirantów, a 7 ministrantów zostało przyjętych w poczet ministrantów starszych. Posługa ministranta wiąże się  ściśle z posługą sprawowania Eucharystii czyli ciągłego żywego przebywania w obecności Jezusa Chrystusa. Dla bardzo młodych ludzi jest to szczególne wyróżnienie ponieważ wchodząc w dorosłe życie mają możliwość tak jak biblijni Trzej Królowie przebywać w obecności Jezusa przychodzącego podczas Eucharystii. To powołanie do posługi ministranta jak podkreślił celebrans i kaznodzieja dostojnej uroczystości ks. proboszcz  Mariusz Nosal wyrasta w rodzinie. To rodzina, w której relacje opierają się na ewangelicznej nauce daje wiarę dzieciom które pozyskany depozyt przekazują potomnym. Jak wspomniał kaznodzieja posługa ministranta bardzo często przekazywana jest pokoleniowo, a więc dziadek, ojciec a następnie syn wybierają tę posługę realizując misyjną posługę Kościoła związaną z głoszeniem Ewangelii. Radość z nowych osób przyjętych w poczet  ministrantów jest dowodem żywotności Parafii. To bardzo często z pośród ministrantów Jesus powołuje do kapłaństwa czyli szczególnego powołania do głoszenia prawdy ewangelii,  która jest nieprzemijającym depozytem mającym moc dać każdemu człowiekowi prawdziwą radość, wolność i sens życia.

Do grona Liturgicznej Służby Ołtarza 7 aspirantów po kilku miesięcznym przygotowaniu otrzymało z rąk Księdza Prałata Mariana Tyrki pelerynkę, która jako element stroju liturgicznego jest znakiem bycia ministrantem. Nowi ministranci to: Bartłomiej Biernat, Nikodem Biernat, Bartosz Kochańczyk, Franciszek Ślazyk, Maksymilian Wojcieszak, Marcin Wyżycki, oraz Jakub Zabajewski. 

Podczas uroczystej sumy Ksiądz Prałat Tyrka pobłogosławił również dotychczasowych ministrantów i zaliczył ich do grona ministrantów starszych zlecając im troskę o księgi liturgiczne oraz ćwiczenie się w lekturze słowa Bożego. Do grona ministrantów starszych dopuszczono: Alberta Liszkę, Michała Opyda, Michała Pałkę, Marka Mąkę, Dominika Szewczyka, Krzysztofa Ubika.  

Stefan Hutek

Tagi: ,