50 lat Zespołu Consonans

 17 września swój Złoty Jubileusz obchodził Zespół Muzyczny „Consonans” działający przy Zespole Szkół Nr 1 w Limanowej. Uroczystość zainaugurowała Msza Św. w intencji członków oraz sympatyków zespołu w Kościele Parafialnym pw. Św. Stanisława Kostki w Limanowej – Sowlinach. W świętowaniu Złotego Jubileuszu zespołu wzięli udział byli i obecni jego członkowie.

Liturgii przewodniczył Jego Ekscelencja ks. Biskup Mirosław Gucwa – biskup diecezji Bouar w Republice Środkowoafrykańskiej. W czasie homilii biskup podkreślał znaczenie muzyki i śpiewu w kontekście duchowego rozwoju człowieka, odwołując się do swoich doświadczeń z pracy misyjnej. Przywołał również postać założyciela zespołu prof. Ludwika Mordarskiego oraz podkreślił wpływ Consonansu na rozwój muzyki w Mieście Limanowa, Powiecie Limanowskim i całym Województwie Małopolskim.

Dalsza część uroczystości miała miejsce w sali katechetycznej na parterze kościoła. Najpierw wszyscy wysłuchali koncertu dr Jadwigi Postrożnej. Wykonała ona arię Azucena z opery Trubadur Giuseppe Verdiego oraz arię Habanera z opery Carmen Bizeta.

   

Następnie gości przywitał prowadzący uroczystość Wiesław Dutka. Wśród gości znaleźli się: Poseł na Sejm RP Urszula Nowogórska, Radny Województwa Małopolskiego i Prezes Małopolskiej Organizacji Turystycznej Grzegorz Biedroń, Członek Zarządu Powiatu Limanowskiego Wojciech Włodarczyk, Przewodnicząca Rady Miasta Limanowa Jolanta Juszkiewicz, Wójtowie Gmin Limanowa Jan Skrzekut, Tymbark Paweł Ptaszek oraz Łukowica Bogdan Łuczkowski. Krótki rys historyczny przybliżył kierownik Zespołu Leszek Mordarski, wymieniając sukcesy oraz liczne osiągnięcia Consonansu w jego półwiecznej działalności. Joanna Rudek dyrektor Zespołu Szkół Nr 1, w swoim wystąpieniu podkreśliła ogromną role jaką Zespół na przestrzeni lat odgrywał w kształtowaniu się muzycznych pasji i postaw uczniów szkoły.

   

   

Wojciech Włodarczyk, złożył gratulacje na ręce kierownika zespołu „Consonans” Leszka Mordarskiego, oraz życzenia dla księdza biskupa Mirosława Gucwy.  W Imieniu Zarządu Powiatu Limanowskiego  wręczył również statuetkę „Za zasługi dla Powiatu Limanowskiego” podkreślając dorobek oraz zasługi, które przez lata swojej działalności Zespół włożył w rozwój kultury w regionie, a także ogromną rolę, jaką odegrał i nadal odgrywa w życiu młodzieży.

Ważnym elementem uroczystości było wręczenie najbardziej zasłużonym medali i odznaczeń.

  • od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotra Glińskiego medal Zasłużony Kulturze „GLORIA ARTIS” (Chwała Sztuce)
  • od Zarządu Powiatu Limanowskiego statuetkę „Za zasługi dla Powiatu Limanowskiego”
  • od Rady Miasta Limanowa wyróżnienie „Za zasługi dla Miasta Limanowa”

Indywidualnie:

  • od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotra Glińskiego medal „Za zasługi dla Kultury Polskiej” otrzymali dr Jadwiga Postrożna oraz dr hab Józef Szymon Wroński,
  • od Prezydenta RP Medal Stulecia Odzyskanej Niepodległości otrzymał Leszek Mordarski,
  • Medal Polonia Minor od Marszałka Województwa Małopolskiego otrzymali: Bogdan Drzyzga, Wiesław Dutka, Urszula Matusik, Lucyna Pajor, Joanna Rudek, Andrzej Stanisz oraz Halina i Artur Zapałowie

Podczas spotkania nie brakowało wzruszeń, muzyki, podziękowań oraz wspomnień, którymi dzielili się byli członkowie zespołu i jego długoletni kierownik – Ludwik Mordarski

Bogata historia Zespołu Consonans rozpoczęła się w 1970 roku w Limanowej, w którym z inicjatywy ówczesnego dyrektora Liceum Ekonomicznego prof. Adama Biedronia powstał w obecnym Zespole Szkół Nr 1 instrumentalno – wokalny noszący nazwę “Decybele”. Był to kwartet instrumentalny – z czasem rozwinięty o chórek żeński. Założycielem grupy był nauczyciel muzyki prof. Ludwik Mordarski. Pierwszymi jego członkami „Decybeli” byli: Bolesław Biedroń, Stanisław Golonka, Bogdan Wielkiewicz, Leszek Mordarski, Bożena Kudynowska, Sabina Dyrek, Zofia Ryś, Maria Leśniak i Maria Stanisz,  do których po roku dołączyli bracia – Andrzej i Wojciech Stanisz oraz Władysław Szewczyk. W 1975 r. zespołu zmienił nazwę na “Consonans”, pod która działa do dziś. Z biegiem czasu brzmienie Consonansu zmieniało się, w miarę wprowadzania nowych instrumentów. Dziś, oprócz najpopularniejszego gitarowego składu, można usłyszeć zestaw akustyczny, mini big-band czy regionalna kapelę lachów limanowskich. Od 1989 roku “Consonans” jest pod opieką nauczyciela muzyki i wiedzy o kulturze mgr Leszka Mordarskiego – jednego z pierwszych jego członków, syna założyciela grupy. Warto Podkreślić, że obecnie działający w Zespole Szkól Nr 1 zespół instrumentalno – wokalny “Consonans” jest w kolejności czwartym po orkiestrze “Echo Podhala”, Chórze Kościelnym i Regionalnym Zespole Pieśni i Tańca “Limanowianie”, zespołem funkcjonującym nieprzerwanie od 1970 roku na terenie miasta Limanowa.

Źródło:Powiat Limanowski

Tagi: ,