40 rocznica święceń kapłańskich ks. Prałata Stanisława Węgrzyna

 W niedzielę 24 maja 2020 r. w Parafii św. Katarzyny w Kamionce Małej miał miejsce Jubileusz 40 – lecia święceń kapłańskich ks. Prałata Stanisława Węgrzyna Proboszcza parafii. Ks. Stanisław posługę proboszcza pełni już 24 lata. Trudnym wyzwaniem po roku pobytu w Kamionce Małej była wielka powódź w 1997 która,  spustoszyła wioskę. Od początku stawiał czoła wielkim wyzwaniom jakim były zniszczenia powodziowe, w których również ucierpiała parafia. Przez lata doskonale dbał o stan zabytkowego kościoła wraz z otoczeniem oraz wybudował nową plebanię. Ale to nie dokonania materialne są głównym celem posługi kapłańskiej ks. Stanisława tylko praca duszpasterska. Zawsze jest gotowy posługi sakramentalnej w konfesjonale oraz w sprawowaniu eucharystii. Otwarty na tych, którzy potrzebują wsparcia w trudnych momentach życia. Jest on kapłanem, który realizuje wyzwanie Polaków określone  hasłem  Bóg Honor Ojczyzna. Od początku z wielkim sercem włącza się w Rajd Młodzieżowy Szlakiem Cmentarzy I Wojny Światowej kończący się 11 listopada w Święto Odzyskania Niepodległości  na cmentarzu nr 357 na wzgórzu Jastrząbka. Za ten cudowny dar posługi kapłańskiej ks. Stanisława została odprawiona msza św. celebrowana przez rodaka Kamionki Małej ks. Prałata Mariana Stacha.  Wyrazy podziękowania za posługę kapłańską  dostojnemu Jubilatowi złożyli: Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Laskowa Pani Zofia Bukowiec,  przedstawiciele dzieci, młodzieży oraz matek. Za całokształt pracy ks. Prałata Stanisława Węgrzyna Prezydent RP Andrzej Duda odznaczył  Go Złotym Krzyżem Zasługi. Okolicznościowy list przysłany z tej okazji przez Wojewodę Małopolskiego Piotra Ćwika  odczytała Pani Zofia Bukowiec. Podczas mszy św. koncelebrowanej w homilii ks. Prałat Marian Stach nawiązał do treści ulubionej piosenki Jana Pawła II „Barka” Treść tego utworu to słowa skierowane przez Jezusa do Ks. Stanisława,  który w młodości swoje powołanie kapłańskie kształtował w ruchu oazowym spotykając się w Krościenku z ówczesnym Kardynałem Karolem Wojtyłą. Ks. Prałat Stanisław Węgrzyn ujmuje swoją prostotą i dobrocią, wskazując tym na Jezusa, który go powołał do kapłaństwa i posłał tu na naszą Ziemię Limanowską pracując wcześniej w parafii Dobra. Niech owoce Jego pracy kapłańskiej przynoszą dobro, które zawsze zwycięża, bo jego źródłem jest Jezus Chrystus.

    Również 24 maja 2020 r. w Parafii Jaworzna miał miejsce Jubileusz 50-lecia kapłaństwa ks. Prałata Józefa Cieśli  wieloletniego byłego Proboszcza tutejszej parafii. Ks. Józef Cieśla również został odznaczony przez Prezydenta Andrzeja Dudę Złotym Krzyżem Zasługi. Kolejnym odznaczonym Kapłanem Złotym Krzyżem Zasługi jest ks. Prałat Józef Trela były Proboszcz parafii Żmiąca. Przyznane odznaczenia to zapłata za lata troski o zachowanie wiary i polskości na terenie Dekanatu Ujanowickiego, który jest najwyżej notowany w Polsce w statystykach aktywności religijnej. Słowa uznania nalezą się Pani Zofii Bukowiec Wiceprzewodniczącej Rady Gminy Laskowa, dyrektor Biura Senatora Jana Hamerskiego. To z jej inicjatywy zostały złożone wnioski do Prezydenta RP Andrzeja Dudy o uhonorowanie pracy zasłużonych Kapłanów pracujących na terenie Powiatu Limanowskiego. Wkrótce odznaczeni zostaną kolejni Kapłani,  którzy całym sercem służyli Bogu i Ojczyźnie.

Stefan Hutek

Radny Powiatu Limanowskiego