Limanowa oddała hołd ofiarom obozu Auschwitz w 75 rocznicę jego wyzwolenia

        Dziś tj. 27 stycznia  2020 r. odbędą się w Oświęcimiu główne uroczystości  upamiętniające 75 rocznicę wyzwolenia obozu Auschwitz – Birkenau. Udział w tym wydarzeniu zapowiedziały 54 zagraniczne delegacje pod przewodnictwem Prezydenta RP Andrzeja Dudy. W niemieckim obozie zginęło ponad 1 mln osób w tym najwięcej Polaków . W Limanowej rocznicowe uroczystości odbyły się 24 stycznia 2020 r. Uroczystą mszę św.  w Bazylice Limanowskiej poprzedził wykład okolicznościowy poświęcony męczeństwu w niemieckim obozie Auschwitz – Birkenau  mieszkańców Ziemi Limanowskiej, wygłoszonego przez Karola Wojtasa. Następnie kompania drużyny Strzelca nr 2402 pod dowództwem chor. Mateusza Sobczeńskiego przeprowadziła apel pamięci. Mszę św. celebrowali ks. płk Waldemar Rawiński oraz ks. Adam Wątroba. Po mszy św. przy tablicach upamiętniających ofiary II Wojny Światowej odmówiona została modlitwa za pomordowanych w obozach koncentracyjnych oraz delegacje złożyły znicze. W uroczystościach udział wzięło 11 pocztów sztandarowych wraz delegacjami parlamentu, władz samorządowych radnych Powiatu Limanowskiego oraz samorządu Miasta Limanowa i gmin Limanowa, Tymbark, Kamienica, Niedźwiedź, delegacji Koła Radia Maryja oraz wiele osób przybyłych na rocznicowe uroczystości. Organizatorami limanowskich obchodów 75 rocznicy wyzwolenia obozy Auschwitz – Birkenau było Stowarzyszenie Kulturalno- Oświatowe Ziemia Limanowska, Powiat Limanowski, jednostka Strzelec nr 2402 oraz Karol Wojtas

                                                                                                Stefan Hutek


                                           Apel Pamięci z okazji

75 rocznicy wyzwolenia niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i masowej zagłady Auschwitz.

Limanowa - 24 stycznia 2020 roku.

Stajemy dziś do uroczystego Apelu Pamięci przy tablicy katyńskiej, która jest symbolem męczeństwa narodu polskiego  aby oddać hołd  wszystkim Polakom i mieszkańcom Ziemi Limanowskiej zamordowanych przez nazistowskie Niemcy w okresie okupacji w hitlerowskim obozie zagłady Auschwitz – Birkenau.

     Kombatanci, Strzelcy, mieszkańcy Ziemi Limanowskiej, Duchowni i drodzy goście.                                                                                                 

 

1. Wzywam: żołnierzy polskich, którzy własną krwią i ofiarą życia wykuwali niepodległość i granice II RP, obrońców Lwowa i obrońców Ojczyzny, którzy w sierpniu 1920 roku w bitwie warszawskiej dali przykład światu jak należy bronić wolności i niepodległości a we wrześniu 1939 roku bohatersko bronili Polskę przed barbarzyńskim najazdem wojsk hitlerowskich i sowieckich.

                                                                                                  Stańcie do Apelu!

                                                                                                            Polegli na polu chwały.

2.Wołam Generałów, oficerów i żołnierzy Wojska Polskiego z września 1939 roku zamordowanych przez sowieckie NKWD na rozkaz Stalina w Katyniu, Ostaszkowie, Miednoje, Starobielsku, Charkowie, Bykowni, Kuropatach i innych miejscach okrutnej kaźni.

                                                                                                     Stańcie do Apelu!

                                                                                        Zginęli śmiercią męczeńską!

3. Wzywam: Ojca Maksymiliana Kolbe, bestialsko zamordowanego w komorze gazowej w obozie Auschwitz a który oddał swoje życie ratując innego współwięźnia przed wyrokiem śmierci głodowej.

                                                                                                                 Stań do Apelu!

                                                                                                   Zginął śmiercią męczeńską!

4. I Ciebie Wzywam:Rotmistrzu Witoldzie Pilecki – dobrowolny więźniu Obozu koncentracyjnego w Auschwitz, w którym utworzyłeś Związek Organizacji Wojskowej w celu przekazania światu faktów o potwornych zbrodniach hitlerowskich Niemiec a po ucieczce z obozu w 1943 roku uczestniku Powstania Warszawskiego a po wojnie bestialsko zamordowany przez władze stalinowskie.

 

                                                                                                                 Stań do Apelu!

 

                                                                                                    Zginął śmiercią męczeńską!

                                                                                                                                                                                          5. Wołam: Limanowianina Wincentego Gawrona,wybitnego artystę, żołnierza Tajnej Organizacji Wojskowej, więźnia obozu Auschwitz, przyjaciela Witolda Pileckiego a dzięki któremu zdołał uciec z obozu w pierwszej ucieczce i przekazać ważne dokumenty władzom polskiego państwa podziemnego o zbrodniach hitlerowskich a następnie na emigracji w USA utworzył Muzeum Armii Polskiej, a po powrocie do Polski spoczął na cmentarzu w Limanowej.

                                                                                                                 Stań do Apelu!

                                                                                                           Chwała Bohaterowi!

6. Wzywam: więźniów obozu Auschwitz, mieszkańców  Gminy Niedźwiedź: Piotra Polka zamordowanego w obozie, Mariana Polka i Franciszka Trama, którzy przeżyli obóz.

                                                                                                       

                                                                                                       Stańcie do Apelu!

                                                                                                      Chwała Bohaterom!

 

7. I Was wzywam: mieszkańców Miasta i Gminy Mszana Dolna , którzy ponieśliście śmierć od oprawców hitlerowskich w obozie Auschwitz: Tadeuszu Jędrusik, Stanisławie Kalinowski, Bronisławie Skrzypczaku, Janie Farganus, Bolesławie Stachurski i Janie Surówka.

                                                                                                       Stańcie do Apelu!

                                                                                                  Zginęli śmiercią męczeńska!

 

  8.  Do Was wołam:  mieszkańców Gminy Tymbark, którzy straciliście życie w tym okrutnym obozie: kapitanie Tadeuszu Paolone „Lisowski”- organizatorze ruch oporu w Tymbarku, Ludwiku Myszkowski – dowódco ZWZ AK w Tymbarku, Józefie Steczowiczu, Władysławie Duchniku – nauczycielu z Piekiełka i Elżbieto Brosz „Orlątko” - nauczycielko z Tymbarku.

                                                                                                           Stańcie do Apelu!

                                                                                                  Zginęli śmiercią męczeńską!

9. Was wzywam:  mieszkańców Miasta i Gminy Limanowa, dla których Auschwitz stał się miejscem okrutnej kaźni i ponieśliście w nim śmierć: Kazimierza Biedronia, Józefa Mamaka, Tadeusza Kozdrunia, Jana Biedrońskiego, Jana Jońca, Teodora Jankowiaka, Władysława Jońca oraz Ojca Kazimierza Smorońskiego.

                                                                                                       Stańcie do Apelu!

                                                                                          Zginęli śmiercią męczeńską!

10.  Wołam : mieszkańców Limanowej i Gminy Limanowa , którzy jako więźniowie przeżyli ten okrutny pobyt w obozie Auschwitz i powrócili  do rodzinnych domów i najbliższych rodzin: Józefa Biedronia, Witolda Kazimierczaka, Jana Zielińskiego, Tadeusza Wiktorka, Stanisława Biedronia, Tadeusza Lubeckiego, Michała Czachurę, Rudolfa Siedlera, Władysława Miernika i Stanisławę Rzepkównę.

                                                                                                        Stańcie do Apelu!

                                                                                                    Chwała Bohaterom!

11. Do Was zwracam się potomni!  Niech bohaterstwo, męczeńska śmierć  i okrutny los tych bohaterów zgotowany przez nazistowskie Niemcy pozostanie w waszej pamięci i pamięci kolejnych pokoleń.

                                                                                                      Chwała Bohaterom!

                                                                                                        Cześć ich pamięci!