Jubileusz 90 rocznicy Powstania Górskiej Szkoły Rolniczej

Zapraszamy na obchody 90 rocznicy powstania Górskiej Szkoły Rolniczej które odbędą sie 25 listopada 2019 r. W ramach obchodów odbędzie się konferencja naukowa "Rolnictwo na terenach górskich i podgórskich" prowadzona przez naukowców Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

Patronatem Honorowym uroczystości jubileuszowe objęli:

Jan Krzysztof Ardanowski -Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Witold Kozłowski-Marszałek Województwa Małopolskiego

Piotr Ćwik-Wojewoda Małopolski

Barbara Nowak- Małopolski  Kurator Oświaty 

Adam Ślusarczyk - Dyrektor Małopolskiego Oddziału AR i MR

 Jan Hamerski- Senator RP                                                                                           Wiesław Janczyk Poseł na Sejm RP
 Urszula Nowogórska Poseł na Sejm RP
Ks. Kazimierz Fąfara Proboszcz Parafii Łososina Górna                                      Mieczysław Uryga Starosta Powiatu Limanowskiego                                                Władysław Bieda Burmistrz Miasta Limanowa                                                      Jan Skrzekut Wójt Gminy Limanowa