Zajęcia dla uczniów technikum architektury krajobrazu z ZSTiO

 W piątek 18 października 2019 roku uczniowie klasy pierwszej i drugiej technikum architektury krajobrazu w ZSTiO uczestniczyli w wyjeździe szkoleniowym na Uniwersytet Rolniczy w Krakowie.  Młodzież uczestniczyła w warsztatach na Wydziale Biotechnologii i Ogrodnictwa. W Katedrze Botaniki, Fizjologii i Ochrony Roślin  zajęcia przeprowadziła dr inż. Barbara Tokarz. Dotyczyły rozmnażania roślin w kulturach tkankowych in vitro . Dzięki uprzejmości władz katedry,  młodzież mogła sama  spróbować pracować przy rozmnażaniu w in vitro rosiczki okrągłolistnej Drosera rotundifolia. Uczniowie obejrzeli także prowadzone doświadczenia w kulturach tkankowych.

Kolejne zajęcia odbyły się w Uniwersyteckim Ogrodzie Roślin Ozdobnych , które przeprowadziła dr inż. Justyna Mazur – pracownik Katedry Roślin Ozdobnych
i Sztuki Ogrodowej. Młodzież zapoznała się z bogatą kolekcją bylin, szczególnie tych kwitnących jesienią, a także kolekcją roślin uprawianych w szklarni.

Na Wydziale Leśnym młodzież z limanowskiego Mechanika zwiedziła Centrum Edukacji Gleboznawczej - Muzeum Gleb, gdzie wysłuchała wykładu  dra inż. Piotra Pacanowskiego oraz obejrzała 86 profili glebowych pochodzących
z różnych miejsc w Europie oraz USA. Profile prezentowane są pod postacią oryginalnych monolitów glebowych o wymiarach 35×120 cm lub 20×100 cm, utrwalonych za pomocą techniki klejowej w skali 1:1. Wszystkie monolity glebowe powstały w latach 2010–2011 i zostały wykonane przez zespół pod kierownictwem prof. Stanisława Brożka.

Na koniec wyjazdu, uczniowie odwiedzili Wydział Inżynierii Środowiska
i Geodezji , gdzie w katedrze Gospodarki Przestrzennej i Architektury Krajobrazu obejrzeli prace projektowe studentów architektury krajobrazu, które omówił i zaprezentował dr inż. architekt Michał Uruszczak .

Zajęcia mogły się odbyć dzięki współpracy ZSTiO z Uniwersytetem Rolniczym
w Krakowie. Wyjazd przygotowali i pełnili opiekę nad młodzieżą:  Krzysztof Młynarczyk oraz Monika Smaga – Bolsęga , nauczyciele przedmiotów zawodowych w technikum architektury krajobrazu w ZSTiO w Limanowej. 

Tagi: ,