Stop Układom

 Stefan Hutek lat 53, jestem nauczycielem i rolnikiem, żonaty  wychowujący trójkę dzieci. Radny Gminy Limanowa przez pięć kadencji, a od roku 2014 Radny Powiatu Limanowskiego. Wybierany z list Solidarnościowych, a obecnie z listy Prawa i Sprawiedliwości. W polityce nigdy nie realizowałem osobistych celów stając zawsze  po stronie krzywdzonych i oszukiwanych przez władzę. Startując ponownie do Rady Powiatu Limanowskiego, chcę jeszcze mocniej angażować się w poprawę jakości edukacji młodzieży, komunikacji, rozwoju przedsiębiorczości a zwłaszcza turystyki i rolnictwa. Moim planem działania jako samorządowca jest hasło STOP UKŁADOM, które to są przyczyną nepotyzmu w zatrudnieniu w urzędach oraz marnotrawstwa środków publicznych przejawiające się złym zarządzaniem oraz korupcją.

Moja praca społeczna realizowana jest przez podejmowanie działań w zakresie edukacji technicznej, historycznej ,kulturalnej, sportowej oraz rozwoju rolnictwa. Z mojej inicjatywy powstało Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe Ziemia Limanowska którego jestem Prezesem. Od lat realizowane są imprezy, których w większości byłem pomysłodawcom.                                                                      

Są to:

 Marsz Pamięci Żołnierzy Wyklętych Sowliny –Limanowa – 1 marca

Msza św. upamiętniająca Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych-1 marca

Msza św. upamiętniająca Tragedię Smoleńską- 10 kwietnia

Bieg Ziemi Limanowskiej-1 maja

Msza św. upamiętniająca Rzeź Wołyńską – 11 lipca

Uroczystości patriotyczno religijne na górze Korab- Jaworzna- 3 niedziela lipca

Również z mojej inicjatywy został usunięty w 2014 r. pomnik gloryfikujący funkcjonariuszy MO i SB z cmentarza parafialnego w Limanowej. Także w 2014 r. byłem pomysłodawcą wykonania pamiątkowej tablicy Biskupa Piotra Bednarczyka przy Bazylice Limanowskiej 100 rocznicę Jego urodzin.  W celu upamiętnienia  100- lecia  odzyskania niepodległości  oraz 40 rocznicy wyboru Jana Pawła II  na Papieża  jestem pomysłodawcą uwiecznienia  tych faktów Pomnikiem Wolności  na którym będą wyryte najważniejsze daty z historii Polski. Pomnik ten będzie zlokalizowany na terenie ZSTiO w Limanowej aby młodzież limanowska najstarszej szkoły średniej pamiętała cudowne i bolesne dzieje naszej Ojczyzny.

Jako Radny Powiatu Limanowskiego podjąłem działanie w celu rozbudowy warsztatów samochodowych przy ZSTiO w Limanowej. Wnioskowałem o wykonywanie inwestycji drogowych i chodników w tym również przy drodze powiatowej  Limanowa – Kamienica. Wielokrotnie składałem wnioski o pilną regulację rzek i potoków obszaru Powiatu Limanowskiego wraz z pismem skierowanym do Kancelarii Premiera Mateusza Morawieckiego. Jako Przewodniczący  Zarządu Powiatowego NSZZ Solidarność wnioskowałem do Pani Premier Beaty Szydło o szybkie objecie rolników ochroną zapewniając minimalne stawki na produkty rolne gwarantując im bezpieczeństwo finansowe. Podejmowałem działania aby stanowiska kierownicze ważnych instytucji Powiatowych obejmowały kompetentne osoby z bardzo dużym doświadczeniem zawodowym – np. Powiatowy Lekarz Weterynarii.Udzielałem również  pomocy komitetom protestacyjnym  przeciwko budowie masztów nadawczych w gęsto zabudowanym terenie gmin Limanowa, Kamienica i Jodłownik.

W nowej kadencji chcę jeszcze mocniej działać na gruncie podnoszenia jakości kształcenia zawodowego powołując Powiatowe Centrum Nowych Technologii służąc nie tylko młodzieży ale i pracodawcom, którzy chcą podniesienia umiejętności zawodowych pracowników jak i właścicieli zakładów, którzy muszą wdrażać nowe technologie produkcji i usług w tym automatyki, robotyki elektroniki, mechatroniki samochodowej, instalatorstwa oraz  nowoczesnych technik obróbki metali i drewna . Jako Radny chcę nadal walczyć z niegospodarnością  i nieuczciwością  przekazując sprawy rażące w tej materii do Prokuratury. Będę walczył aby stanowiska Dyrektorskie kluczowych wydziałów Powiatu były obsadzane na drodze konkursów otwartych, a nie cichych nominacji osób powiązanych z władzą czego efektem jest migracja młodych zdolnych osób z Limanowej do innych miast i za granicę.

Będę działał na rzecz udoskonalenia możliwości sprzedaży produktów rolnych produkowanych w ekologicznych gospodarstwach Powiatu Limanowskiego. Będę działał w celu skutecznego zaplanowania rozwiązań komunikacyjnych w tym obwodnicy Limanowej i szybkiego połączenia drogowego z Krakowem. Będę czynił starania  nad poprawą zaopatrzenia w wodę Gmin Powiatu Limanowskiego wykorzystując  rzekę Dunajec którego łatwy dostęp do jego zasobów jest od strony Gminy Łukowica

W celu przekazu  informacji społeczeństwu limanowskiemu  z podejmowanych działań prowadzę portal społecznościowy  „Ziemia Limanowska”. Z wielkim szacunkiem i wdzięcznością odnoszę się do każdego kto odda na mnie głos i obiecuję że nigdy nie wykorzystam władzy dla własnych celów i będę się kierował dobrem i mądrością mieszkańców Ziemi Limanowskiej.

 

Stefan Hutek

Tagi: Stefan Hutek,