Pielgrzymowali do św. Kingi

 Jak co roku w niedzielę przed uroczystością św Kingi przypadającej na 24 lipca w parafii Żmiąca na wspaniałym punkcie widokowym zwanym Gołą Górą odbyła sie w kapliczce św. Kingi uroczysta msza św. koncelebrowana przez ks. Proboszcza Parafii Żmiąca Marka Wójcika ,Proboszcza Parafii Jaworzna  ks. Marka Kity oraz rezydenta Parafii Żmiaca ks. Józefa Treli. Wśród zebranych  były  reprezentowane osoby związane samorządami a więc p.o. Wójta Gminy Laskowa Pan Piotr Stach, radni i sołtysi. Kult św Kingi jest bardzo mocno związany z Dekanatem Ujanowickim, gdyż jak podają wskazania historyczne. Św. Kinga sama osobiście nadzorowała budowę  kościoła parafialnego w Ujanowicach. Św Kinga zasłynęła nie tylko postawą oddania się Bogu w osobie Jezusa Chrystusa ale troszczyła się o biednych i ubogich. Swoje wyczulenie na sprawy społeczne przypieczętowało decyzję ogłoszenia świętej Patronką samorządów lokalnych.

                                                                                                                              Stefan Hutek

Tagi: ,