Pielgrzymka do zródeł wiary i miłości ojczyzny -Loreto

Kolejny dzień pielgrzymowania wypadł w niedzielę a więc w najważniejszym dniu każdego chrześcijanina. Centralnym punktem niedzieli jest msza św. która łączy rodziny dając okazję do wspólnego wypoczynku. Nam wypadło w tym dniu gościć w Loreto w którym znajduję się dom Matki Bożej przyniesiony przez Aniołów z Nazaretu.Matka Boża Loretańska uczy miłości rodzinnej czego dowodem jest liczna grupa pielgrzymów rozmodlona w murach sanktuaryjnych. Również my oddawaliśmy nasze życie rodznine Matce Bożej. Szczególnym akcentem było rozmodlenie młodych osób, stających przed wyborem decyzji  dalszego zycia oraz swojego powołania. Loreto dla narodu polskiego to miejsce wiecznego spoczynku 1112 żołnierzy którzy polegli podczas II Wojny Światowej na ziemi włoskiej. To tu u stóp klasztoru loretanskiego przyszło im zoztawić w grobach doczesne szczątki. W roku jubileuszu 100-lecia odzyskania niepodległości pragneliśmy oddać im pamięć i cześć. Dla młodzieży była to swoista lekcja historii i  nauka żywej postawy patriotyzmu.Pod barwą flag narodowych odśpiewaliśmy hymn państwowy a następnie pomodliliśmy się o wieczny pokój poległym żołnierzom. Składając symboliczne znicze wraz z więcem o barwach narodowych chcemy zapewnić o naszej pamięci. Kończąc odśpiewaliśmy hymn Boże coś Polskę. Ostatnim etapem pobytu w Loreto  była msza św. Dane nam było ją przeżywać w rodzinnym gronie w specjalnie dla nas przygotowanej eucharysti. Przed nami kolejny etap. Czas wyruszyć dalej na południe Włoch tym razem  do Monte Sant Angelo oraz San Giowani Rotondo by spotkać się z Michałem Archaniołem oraz z św.Ojcem Pio.Miło zaskakuje nas aura ponieważ 21 stopni ciepła stwarza mozliwość radości  z podziwu budzenia się przyrody w wiosennym słońcu.

Stefan Hutek