Odbiór zmodernizowanego stadionu LIMANOVIA

 Odbiór zrealizowanych prac w ramach inwestycji polegającej na modernizacji stadionu LIMANOVIA, która możliwa była dzięki uzyskanemu dofinansowaniu z Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Odbioru inwestycji dokonał Burmistrz Miasta Limanowa Władysław Bieda w towarzystwie Kierownika Wydziału Inwestycji Urzędu Miasta Stanisława Gorczowskiego, Prezesa Miejskiego Klubu Sportowego LIMANOVIA Janusza Bugajskiego, kierownika budowy Romana Kika, podwykonawcy robót Zenona Strugały oraz inspektora nadzoru Grzegorza Liptaka. W ramach inwestycji wymieniona została podbudowa wraz z remontem drenażu oraz wymianą nawierzchni boiska z naturalnej trawiastej, na nawierzchnię z trawy syntetycznej (o wymiarach 73,6 m x 119 m, powierzchnia 8758,4 m2). Ponadto wykonywana została przebudowa istniejących ogrodzeń od strony zachodniej i północnej oraz oświetlenia wokół płyty boiska. Pomiędzy budynkami zaplecza sportowego, a boiskiem wybudowany został chodnik, z uwzględnieniem parametrów dla osób niepełnosprawnych. Dodatkowo obiekt wyposażony został w piłkochwyty. Wykonano również remont zaplecza sanitarno-szatniowego. W ramach zadania zakupiona została maszyna do pielęgnacji nawierzchni firmy Spart Champ wraz z osprzętem.

Całkowita wartość zadania po przetargu wyniosła 1.693.000,00 zł, z czego uzyskano dofinansowanie w wysokości 50% kosztów netto tj. 688.211,00 zł.

 
 

GALERIA

 
 

Tagi: ,