OFERTA KWALIFIKACYJNYCH KURSÓW ZAWODOWYCH W ZESPOLE SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W LIMANOWEJ

 Centrum Kształcenia Ustawicznego w Limanowej ogłasza nabór na Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe. Zajęcia rozpoczną się w II semestrze roku szkolnego 2017/2018. Czas trwania kwalifikacyjnego kursu zawodowego uzależniony jest od nauczanej  kwalifikacji. Kursy trwają od 2 do 4 semestrów, nauka jest bezpłatna. Kurs może odbywać się zarówno w sposób stacjonarny jak i zaoczny (weekendowy)

Kwalifikacyjny kurs zawodowy to rozwiązanie idealne dla osób dorosłych, które chcą zmienić lub poszerzyć swoje wykształcenie. Jest to kurs prowadzony według programu nauczania uwzględniającego podstawę programową kształcenia w zawodach w zakresie jednej kwalifikacji.  KKZ-ty zastąpiły technika dla dorosłych, technika uzupełniające oraz zasadnicze szkoły zawodowe dla dorosłych. Zdobycie wszystkich kwalifikacji składających się na dany zawód wraz z potwierdzeniem odpowiedniego wykształcenia średniego (matura nie jest wymagana) oznaczać będzie zdobycie pełnego zawodu; dyplomu technika w danym zawodzie. 

 

KKZ jest dla każdego, kto ma 18 lat, niezależnie od poziomu wykształcenia! Jest to forma kształcenia ustawicznego adresowana do osób dorosłych, zainteresowanych uzyskiwaniem
i uzupełnianiem wiedzy zawodowej, stawiających na wysoką jakość kształcenia oraz wygodną formę zdobywania wiedzy i praktycznych umiejętności. Wiele osób po studiach, korzysta z tej formy przekwalifikowania się do pracy w innym zawodzie. 

 

Po ukończeniu kursu i zdaniu egzaminu uczestnik kursu otrzymuje świadectwo kwalifikacji w danym zawodzie, co oznacza, że zarówno pod względem teoretycznym jak i praktycznym gotowy jest do podjęcia pracy w kwalifikacji objętej kursem.

 

Prowadzimy nabór na kursy:
MG.19 Użytkowanie obrabiarek skrawających
MG.18 Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

MG.12  Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych
MG.20 Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi
MG.42 Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych
MG.44 Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń

RL. 21 Projektowanie, urządzanie  i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu RL. 22 Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu
RL.26 Wykonywanie kompozycji florystycznych
RL.5 Zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych
 
AU.35 Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji

AU.65 Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych
AU.18 Prowadzenie sprzedaży

AU.22 Prowadzenie działalności handlowej

BD.20 Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej
EE.7 Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych

EE.8 Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych
EE.24 Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych

Zapisy na Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe przyjmuje
Sekretariat Centrum Kształcenia Ustawicznego w Limanowej
ul. Zygmunta Augusta 8
34-600 Limanowa
tel. (18) 3376832
www.cku.limanowa.pl
e-mail: cku_limanowa@poczta.onet.pl

Tagi: ,