Zjazd NSZZ Solidarność Rolników Indywidualnych Powiatu Limanowskiego

 W dniu 27 listopada 2017 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Powiatowego odbył się Zjazd Solidarności Rolników Indywidualnych Powiatu Limanowskiego. Tematem były zmiany z zakresu sprzedaży bezpośredniej oraz sprzedaży detalicznej wprowadzone przez obecny rząd. W tej sprawie zabrali głos specjaliści w osobach: Pani Renaty Krzysztof reprezentując Powiatową Stacje Sanitarno-Epidemiologiczną, Pani Anety Kawuli Powiatowego Lekarza Weterynarii, Pana Leszka Leśnika Kierownika Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego oraz Pana Jerzego Jabłońskiego Kierownika ARMiR Limanowa. Listy gratulacyjne  do uczestników Zjazdu skierowali: Pan Senator RP Jan Hamerski, Wiceminister Finansów Pan Wiesław Janczyk oraz Poseł na Sejm RP Pan Józef Leśniak. W Zjeździe uczestniczył Pan Roman Dudek właściciel Firmy Laskopol. W prezentowanych tematach zachęcano do dostosowania gospodarstw do norm sanitarnych, które są konieczne w legalizacji sprzedaży produktów pochodzących z gospodarstw rolnych. Również podkreślono charakter gospodarstw, które w Powiecie Limanowskim mają ograniczone zakres produkcji ze względu na górski charakter terenu. Stosunkowo dobrze rozwija się produkcja sadownicza , która w zasadzie skupia się głównie w gminie Jodłownik oraz gminie Łukowica, jest kilka gospodarstw ogrodniczych a pozostałe gospodarstwa borykają się z trudnościami rozwojowymi. Szansą wydaje się wzrost produkcji hodowli bydła mlecznego oraz mięsnego. W tym celu podjęto dyskusję odnośnie powołania Grupy Producenckiej z zakresu hodowli bydła mięsnego w celu uskutecznienia wzrostu dochodowości sprzedaży. W tym celu należy również rozpatrzyć współpracę z lokalnymi przedsiębiorcami branży mięsnej którym największy jest Firma Laskopol, w celu wypromowania zdrowej limanowskiej wołowiny. Zdrowe produkty z gospodarstw rolnych można kupić za pośrednictwem Portalu Ziemia Limanowska w zakładce Jarmark Limanowski. W zjedzie wziął udział Wojciech Włodarczyk Przewodniczący Zarządu Małopolski Solidarności Rolniczej członek Prezydium Rady Krajowej. Przedstawił aktualne pracy z zakresu  działań Związku w celu naprawienia niesprawiedliwości  związanej z gorszym finasowanie polskich rolników w stosunków do rolników starej UE. Na uwagę  zasługuje fakt obecności środowiska  słuchaczy Radia Maryja ,które również chce się włączyć w promocję limanowskiej zdrowej żywności. Zdrowymi produktami poczęstowali uczestników zjazdu Limanowscy rolnicy- sadownicy w osobach Pana Wincentego Krzyżaka właściciela Firmy „Sady Wincenta” ze Żmiącej oraz Pana Kazimierza Bukowca właściciela Firmy Żmiącka Suszarnia producenta chipsów z jabłek „ Cięty Janek” Panowie Właściciele Firm są dowodem sukcesu, który można osiągnąć w trudnym górzystym terenie gdzie odwaga i samozaparcie są przepustką w uznaniu wysokich walorów smakowych produkowanych towarów rolnych.

 Stefan Hutek

Przewodniczący Zarządu Powiatowego NSZZ Solidarność RI