Spotkanie Seniorów w Starej Wsi

 Już po raz kolejny Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich w Starej Wsi I zorganizowało Biesiadę dla Seniorów. Tegoroczne Spotkanie miało miejsce w sobotę 18 listopada 2017 r. w  Wiejskim Domie Kultury w Starej Wsi I. Wśród przybyłych Seniórów oraz członków Stowarzyszenia przybyli przedstawiciele władz Powiatu Limanowskiego oraz Gminy Limanowa wraz Sołtysem Wsi Stara Wieś I Panią Urszulą Biernat.Ideą spotkanią jest integracja osób będących wieku emerytalnym. Podczymywanie kontaktów jest wyrazem wzajemnego wsparcia i poczucia przynalezności do społeczności lokalnej.Niezwykłym darem gawędziarskim służy Pani Maria Zoń, która recyttuje Swoje wiersze nacechowane niezwykłym humorem i mądrością życiową.Atrakcją wieczoru był zespół młodzieżowy z Iwkowej który śpiewem i muzyką zagrzewał do tańca.

Stefan Hutek

Tagi: ,