Burmistrz Miasta Limanowa

 Łososina Górna, 20.10.2017

Stowarzyszenie „Dolina Łososiny”

Walowa Góra 81

34-600 Limanowa

Burmistrz Miasta Limanowa

Rada Miasta Limanowa

 

W załączeniu składamy wniosek o ujęcie w budżecie miasta Limanowa na 2018 r. własnych środków finansowych na odbudowę mostu w ciągu ul. Michała Dudka.

Wniosek podpisało ponad 430 mieszkańców osiedla nr 5 w Limanowej. Mamy nadzieję, że władze znajdą niecałe 3 miliony w blisko osiemdziesięciomilionowym budżecie
i odbudują most, który jest własnością miasta Limanowa.

Liczymy na to, że po dokonanej odbudowie władze wykażą się sprawnością działania
i postarają się by zainwestowane przez miasto środki zostały zwrócone samorządowi
z budżetu państwa.

Proponujemy skorzystanie z doświadczeń władz Gminy Mszana Dolna, które po powodzi w 2014 r. odbudowały (z własnych środków!!!) nie jeden a klika mostów
w miejscowościach Kasina Wielka i Kasinka Mała, a następnie wystarały się o refundację poniesionych wydatków z budżetu państwa.

Informujemy jednocześnie, że do Urzędu Gminy Limanowa został także złożony wniosek o udzielenie miastu Limanowa pomocy finansowej i zaplanowanie
w przyszłorocznym budżecie środków jakie już w  tym roku gmina była gotowa na ten cel przeznaczyć.

    

 

 

 

Do wiadomości:
- Radny Rady Miasta Wiesław Sędzik,
- Zarząd Osiedla Nr 5 w Limanowej,
- Zarząd OSP Łososina Górna,
- KGW w Łososinie Górnej,
- Dyrekcja oraz Rada Rodziców ZSP nr 4 w Limanowej,

- Senator RP Jan Hamerski,

- Wiceminister Finansów, Poseł na Sejm RP Wiesław Janczyk,

- Poseł na Sejm RP Józef Leśniak,

- Rzecznik Praw Obywatelskich,

- Wójt Gminy Limanowa,

- Starosta Powiatu Limanowskiego,

- Wojewoda Małopolski

- Parafia pw. Wszystkich Świętych w Łososinie Górnej

- LKS oraz UKS :Płomień” Limanowa

 

Tagi: ,