Wielki Odpust Limanowski 2017

 Ave, Ave, Ave, Maryja!

 

Program

Odpustu w Sanktuarium
Matki Boskiej Bolesnej w Limanowej
15-22 września 2017 r.

 

 

Uroczystość Matki Boskiej Bolesnej

Piątek – 15 września

Maryjo! Przyjmij naszą modlitwę i nasze zadośćuczynienia za grzechy.

Godz. 600, 730, 900, 1100, 1330 – Msza Święta z kazaniem

Godz. 1615 – Pielgrzymki: Limanowa-Sowliny, Mordarka, Siekierczyna, Stara Wieś – parafia pw. Świętego Józefa.

Godz. 1730 – Suma odpustowa pod przewodnictwem Biskupa Tarnowskiego Andrzeja Jeża

Godz. 1930 – Msza Święta z kazaniem dla Wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym

 

Sobota – 16 września

Maryja objawia się dzieciom, uśmiechem darzy, choć smutek i troska przebija z twarzy.

Godz. 600, 630, 700, 730, 800 – Msza Święta

Godz. 930   – Pielgrzymka: LSO, PDMD, DSM i WMM.

Godz. 1100 – Msza Święta pod przewodnictwem Leszka Leszkiewicza dla Liturgicznej Służby Ołtarza, Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci, Dziewczęcej Służby Maryjnej oraz Wincentyńskiej Młodzieży Maryjnej

Godz. 1615 – Pielgrzymki: Młynne, Nowy Sącz, Tymbark oraz Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży, Ruch Czystych Serc, pielgrzymi Pieszej Pielgrzymki Tarnowskiej na Jasną Górę z Limanowszczyzny i Sądecczyzny.

Godz. 1730 – Msza Święta z kazaniem pod przewodnictwem Leszka Leszkiewicza

Godz. 1900 – Koncert zespołu Wiarygodni z udziałem Marcina Jajkiewicza i Jana Budziaszka

Czuwanie modlitewne

Godz. 2100 – Apel Maryjny

Godz. 2130 – Litania Pielgrzymkowa

Godz. 2300 – Różaniec Fatimski ze światłem

Godz. 2400 – Msza Święta z kazaniem

 

Niedziela – 17 września

Centralna uroczystość odpustowa

Maryjo! Śpieszymy wszyscy wśród zmartwień i trosk, by w ręce Twe złożyć niepewny nasz los.

Godz. 600, 730, 900 – Msza Święta z kazaniem

Godz. 1000 – Pielgrzymki: Młyńczyska, Pasierbiec, Szczyrzyc, Zalesie, Żegocina.

Godz. 1015 – Droga Matki Boskiej Bolesnej

Godz. 1100 – Suma Odpustowa pod przewodnictwem Metropolity Lwowskiego Arcybiskupa      Mieczysława Mokrzyckiego. Dziękczynienie za zbiory

Godz. 1330 – Msza Święta z kazaniem

Godz. 1415 – Pielgrzymka Romów

Godz. 1430  Msza Święta pod przewodnictwem Metropolity Lwowskiego Arcybiskupa      Mieczysława Mokrzyckiego dla wspólnoty romskiej

Godz. 1600, 1900 – Msza Święta z kazaniem

 

Poniedziałek – 18 września

Maryjo! Pomóż nam, byśmy Boga już więcej nie obrażali, za grzechy i zbrodnie pokutowali.

Godz. 600, 630, 700, 730, 800 – Msza Święta

Godz.   900 – Pielgrzymka Szkół Średnich.

Msza Święta z kazaniem

Godz. 1000 – Pielgrzymki: Jaworzna, Podłopień, Wilkowisko.

Godz. 1100 – Suma odpustowa z kazaniem dla członków Róż Żywego Różańca

Godz. 1615 – Pielgrzymki: Łososina Górna, Słopnice oraz Kącina, Lipowe Dolne i Środkowe, Sowliny Limanowskie, ul. Biedronia z przyległymi, ul. Piłsudskiego z przyległymi, ul. Słoneczna z przyległymi.

Godz. 1730 – Msza Święta z kazaniem

Godz. 1930 – Msza Święta dla Grupy Modlitewnej Świętego Ojca Pio, Grupy Brewiarzowej, Kół Koronkowych i Towarzystwa Przyjaciół WSD w Tarnowie

 

Wtorek – 19 września

Niesiemy swe modły do tronu Pana, przez Serce Twe czyste, Niepokalana.

Godz. 600, 630, 700, 730, 800 – Msza Święta

Godz. 900   – Pielgrzymka Zespołu Szkół Samorządowych nr 1 w Limanowej i w Starej Wsi Woli.

Msza Święta z kazaniem

Godz. 1000 – Pielgrzymki: Chomranice, Góra Świętego Jana, Krosna, Łososina Dolna, Skrzydlna.

Godz. 1100 – Suma odpustowa z kazaniem dla rodzin i błogosławieństwem dzieci

Godz. 1615 – Pielgrzymki: Parafie dekanatu łąckiego oraz członkowie Stowarzyszenia Rodzin Katolickich i Kręgów Domowego Kościoła.

Godz. 1730 – Msza Święta z kazaniem dla rodzin i błogosławieństwem dzieci

Godz. 1930 – Msza Święta dla Przedsiębiorców, „Świata Pracy” i Bezrobotnych

członków Akcji Katolickiej oraz Rycerzy Kolumba

 

Środa – 20 września

Za radą Twą, Pani, przejęci żalem, błagamy wciąż Boga, by wstrzymał karę.

Godz. 600, 630, 700, 730, 800 – Msza Święta 
Godz. 900   – Pielgrzymka Zespołu Szkół Samorządowych nr 3 w Limanowej.

Msza Święta z kazaniem

Godz. 1000 – Pielgrzymki: Dobra, Stróża, Żbikowice, Żmiąca.

Godz. 1100 – Suma odpustowa z kazaniem dla Straży Honorowej Najświętszego Serca

Pana Jezusa i Czcicieli Najświętszego Sakramentu

Godz. 1615 – Pielgrzymki: Kanina oraz Jabłoniec, Lipowe Starowiejskie, Osiedle Marsów, Podjabłoniec, Stara Wieś Wola.

Godz. 1730 – Msza Święta z kazaniem

Godz. 1930 – Msza Święta z kazaniem dla pracowników Służby Zdrowia

 

Czwartek - 21 września

Maryjo! Różaniec, pokuta i umartwienie, są naszym ratunkiem i ocaleniem.

Godz. 600, 630, 700, 730, 800 – Msza Święta

Godz. 1000 – Pielgrzymki: Jodłownik, Jurków, Krasne Lasocice, Michalczowa, Szyk, Ujanowice.

Godz. 1100 – Suma odpustowa z kazaniem dla członków Bractwa Matki Boskiej Bolesnej

Godz. 1615 – Pielgrzymki: Męcina oraz bloki przy ul. Zygmunta Augusta i Józefa Marka, Osiedle Centrum, ul. Kościuszki z przyległymi, ul. Leśna z przyległymi, ul. Mordarska, ul. Polna.

Godz. 1730 – Msza Święta z kazaniem

Godz. 1930 – Msza Święta dla Nauczycieli i Wychowawców

 

Piątek – 22 września

Maryjo! Pragniemy nieść krzyże i doświadczenia, przyjmując je w duchu wynagrodzenia.

Godz. 600, 630, 700, 730, 800 – Msza Święta

Godz. 1000 – Chorzy, Niepełnosprawni, Renciści, Emeryci i Opiekunowie chorych.

Pielgrzymki: Kamionka Mała, Laskowa, Nowe Rybie.

Godz. 1100 – Suma odpustowa pod przewodnictwem Biskupa Stanisława Salaterskiego z błogosławieństwem chorych i niepełnosprawnych

Godz. 1615 – Pielgrzymki: Pisarzowa, Przyszowa, Słopnice Górne oraz Dzielec, DudkówkaSkorupówka, Tokarzówka, Wojtasówka.

Godz. 1730 – Msza Święta z kazaniem pod przewodnictwem Biskupa Stanisława Salaterskiego dla Pomocników Maryi

 

Codziennie:

                                           godz. 1000 – Droga krzyżowa

                                           godz. 1100 – Suma odpustowa, Droga Matki Boskiej Bolesnej

                                           godz. 1630 – Droga Matki Boskiej Bolesnej

                                           godz. 1730 – Msza Święta dla Pielgrzymów

                                           godz. 1930 – Msza Święta dla grup, wspólnot modlitewnych i stowarzyszeń

 
Transmisja Mszy Świętych z kazaniem: www.bazylika-limanowa.pl

 

Niedziela, 24 września, godz. 1530 – Pielgrzymka do Kaplicy Łaski

Tagi: ,