IMGW-PIB ostrzega o intensywnych opadach deszczu

 IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie wydało ostrzeżenie meteorologiczne o intensywnych opadach deszczu:

Od godz. 08:45 dnia 04.09.2017 do godz. 08:00 dnia 06.09.2017 Prognozuje się wystąpienie opadów deszczu okresami o natężeniu umiarkowanym i silnym. Prognozowana suma opadów od godz. 8:00 dnia 4.09 do godz. 8:00 dnia 5.09 wyniesie od 20mm do 30 mm. Prognozuje się, że po południu 4.09 i w nocy 4/5.09 wystąpi zmniejszenie intensywności opadów. Prognozowana suma opadów od godz. 8:00 dnia 5.09 do godz. 8:00 dnia 6.09 wyniesie od 35 mm do 45 mm. Łączna suma opadów wyniesie od 35 mm do 50 mm, lokalnie do 75 mm.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 85%.
 
W związku z prognozowanymi intensywnymi opadami deszczu, w zlewniach Skawy, Raby, Dunajca, Ropy oraz na mniejszych bezpośrednich dopływach Wisły i w zlewniach zurbanizowanych na terenie województwa małopolskiego, spodziewane są wzrosty poziomu wody w strefie stanów średnich i do dolnej części strefy stanów wysokich. W zlewniach karpackich dopływów Wisły spodziewane są przekroczenia stanów ostrzegawczych, a punktowo (zwłaszcza w ich górnych biegach) stanów alarmowych. Zjawisko będzie miało najintensywniejszy przebieg w drugiej dobie obowiązywania ostrzeżenia.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%
 
Tagi: ,