6,3 mln zł trafi do gmin w Małopolsce na przygotowanie programów rewitalizacyjnych

Małopolskie gminy wypięknieją, staną się atrakcyjniejsze dla inwestorów i bardziej przyjazne dla mieszkańców dzięki środkom unijnym. Na rewitalizację obszarów zdegradowanych w ramach RPO 2014-2020 przeznaczono prawie 710 mln zł! Jednak aby po nie sięgnąć wcześniej potrzebny jest profesjonalnie przygotowany program rewitalizacyjny. I to właśnie na ten cel – opracowanie lub aktualizację wspomnianych programów 122 małopolskie gminy otrzymają wsparcie w łącznej wysokości 6,3 mln zł.

W Powiecie Limanowskim w programie udział wzięły i zakwalifikowały się następujące gminy:Dobra, Jodłownik, Kamienica, Limanowa, Łukowica, Niedźwiedź, Mszana Dolna oraz Miasto Limanowa – na łączną, maksymalną kwotę dotacji 435 148,96 tys. zł.  

Programy rewitalizacyjne na terenie gmin muszą być przygotowane dokładnie według wytycznych i zawierać założenia kompleksowych działań, zarówno na rzecz społeczności lokalnej, przestrzeni i gospodarki. Niezwykle istotne jest to, by dokumenty zostały przygotowane na jak najwyższym poziomie, ponieważ brak sporządzenia tego typu planów automatycznie wyklucza daną gminę z możliwości ubiegania się o wsparcie finansowe z RPO na rewitalizację przestrzeni regionalnej. Łącznie dla małopolskich gmin na ten cel w latach 2014-2020 przeznaczono prawie 710 mln zł!

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom gmin samorząd Małopolski i Minister Rozwoju ogłosili konkurs dotacji na przygotowanie programów rewitalizacji, który w 85% współfinansowany jest ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz w 15% z budżetu państwa.

O wsparcie finansowe w ramach naboru starało się 137 gmin. Łącznie złożyły one wnioski na kwotę ponad 7,6 mln zł. Jeden z nich został nadesłany po terminie i odrzucony ze względów formalnych. Z pozostałych 136, 13 nie uzyskało minimalnej liczby punktów (60%) z oceny merytorycznej. Jedna z gmin zrezygnowała z ubiegania się o dotację. Ostatecznie dofinansowanie w łącznej wysokości 6,3 mln zł otrzymają 122 małopolskie gminy. 

Warto wiedzieć:
Programy rewitalizacji to wieloaspektowe plany naprawy obszarów dotkniętych kryzysem. Ich założeniem jest zapoczątkowanie mechanizmów samopodtrzymującego się, zrównoważonego rozwoju, głównie poprzez interwencje i inwestycje będące odpowiedzią na utrwalone, nawarstwiające się problemy społeczne. Dokumenty te muszą brać pod uwagę specyfikę i uwarunkowania poszczególnych gmin. Konkurs ma na celu wsparcie gmin w przygotowaniu planów rewitalizacji na takim poziomie, by spełniały one wymogi określone przez Ministerstwo Rozwoju oraz warunki zawarte w regionalnych programach operacyjnych.


oprac. na podst.: malopolska.pl

 

Źródło: powiat limanowski 

Tagi: ,