Msza św.w kaplicy św. Kingi w Żmiącej

 Tradycyjnie w lipcu na Gołej Górze w Żmiącej w kaplicy św. Kingi odbyła się uroczysta msza św. w intencji samorządów lokalnych, a w tym roku również za uczestników Światowych Dni Młodzieży. W tym wyjątkowym roku Jubileuszu Bożego Miłosierdzia, ŚDM oraz Jubileuszu  1050 -lecia chrztu Polski oprócz parafian,  samorządowców i gości udział wzięły grupy młodziezy z Madagaskaru oraz Ukrainy uczestników Tygodnia Misyjnego parafi Żmiąca i Jaworzna. Św. Kinga która wg. podan przebywała na Ziemi Ujanowickiej i  jest wzorem madrości, gospodarności i pobozności.Dlatego ustanowiono ją Patronką Samorządowców. Msza św koncelebrowana była przez kapłanów z parafii Żmiaca i Jaworzna jak również z Madagaskaru i Ukrainy. Licznie przybyli na doroczną mszę św. radni różnego szczebla samorządów z Wojtem Gminy Czesławem Stanisławczykiem na czele oraz sołtysi wraz z rodzinami. Urokliwe miejsce kaplicy św. Kingi pozwala na promocję cudownej Ziemi Beskidu Wyspowego a liczny udzial osób jest dowodem że zachowaliśmy wiarę naszych Ojców przyjętą 1050 lat temu.

                                                                                                                              Tekst, zdjecia Stefan Hutek