Najcenniejszy skarb spod Lubonia, czyli 130 – lecie oświaty w Glisnem

 W niedzielę, 8 maja 2016 roku, Szkoła Podstawowa im. Świętego Floriana w Glisnem obchodziła 130 rocznicę powstania szkoły, której pierwszy budynek ufundował przybyły z Prus Albin Korytowski.

Obchody jubileuszowe rozpoczęto uroczystą Mszą świętą celebrowaną przez ks. Andrzeja Sawulskiego w kościele parafialnym p. w. Najświętszego Serca Pana Jezusa z udziałem pocztów sztandarowych OSP oraz Szkoły Podstawowej w Glisnem.

Po Eucharystii uroczyście uczestnicy uroczystości przemaszerowali do auli szkolnej, gdzie dyrektor Krystyna Pajka przywitała zaproszonych gości, uczniów, rodziców, nauczycieli oraz mieszkańców miejscowości. Wśród honorowych gości byli m. in.: ks. prałat Jan Franczak - rodak z Glisnego, ks. rektor Andrzej Sawulski - proboszcz,  Józef Wojas - starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Nowym Sączu, Bolesław Żaba -  Wójt Gminy Mszana Dolna, Aleksandra Kania - przewodnicząca Rady Gminy oraz Dorota Mucha i Władysław Lach - radni, Stanisław Potaczek - były wójt Gminy, Mieczysław Kaczor - sołtys wsi, Jan Aleksandrowicz - prezes OSP wraz z druhami strażakami, Danuta Nowak - inspektor oświaty Gminy Mszana Dolna oraz córka partyzanta AK - Justyna Trembecka z rodziną. Szkołę - jubilatkę zaszczycili swoją obecnością przedstawiciele szkół z terenu Gminy Mszana Dolna: Urszula Rzepka – dyrektor ZSiP w Olszówce, Janina Flig – dyrektor ZSiP w Łostówce, Grażyna Szlaga – wicedyrektor ZPO w Rabie Niżnej oraz Jarosław Mazur – wicedyrektor ZPO w Mszanie Górnej. Wśród gości obecni byli również emerytowani nauczyciele oraz pracownicy szkoły: Maria Masłowiec, Stefania Pietrzak oraz Maria Łazarczyk. Zaproszenie przyjęły również nauczycielki uczące niegdyś w tej placówce: Anna Buksa, Izabela Karpierz i Izabela Curyło oraz Maria Czech, która 10 lat temu wykonała sztandar dla gliśniańskiej szkoły.

Uczniowie świętującej szkoły odśpiewali hymn szkoły oraz przedstawili baśń „O skarbie ukrytym w Luboniu”. Ubrani w regionalne stroje w swoim występie ukazali niektóre zwyczaje i tradycje zagórzańskie przeplatane miejscowymi przyśpiewkami oraz tańcem. Chłopcy zaprezentowali się jako zbójnicy, którzy niegdyś grasowali w lubońskich lasach. Baśń opowiadała o losach księcia Lubonia i księżniczki Róży, którzy stali się symbolami męstwa, chęci niesienia pomocy potrzebującym oraz szczerej dobroci. Spektakl zakończyło przesłanie „Najcenniejszym skarbem spod Lubonia jest szkoła, która przetrwała ciężkie koleje losów i od 130 lat istnieje nieprzerwanie do dziś”.

Podczas uroczystości Wójt Bolesław Żaba wręczył uczniom nagrody i dyplomy za udział w konkursie plastycznym „Moja szkoła” oraz wiedzy o patronie i historii szkoły.

Z okazji 130-lecia oświaty w Glisnem została wydana książka „Glisne – historia, oświata, tradycje” współfinansowana przez Wójta Gminy, Radę Sołecką oraz Zarząd Banku Spółdzielczego w Mszanie Dolnej.

Na zakończenie części oficjalnej każdy z gości mógł wpisać się do księgi pamiątkowej oraz obejrzeć wystawę archiwalnych zdjęć, starych dokumentów szkolnych, świadectw, kronik szkolnych oraz zdjęć z najważniejszych wydarzeń związanych z naszą miejscowością.

Zofia Kościelniak