Powiatowe eliminacje XXXIX Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym

 Dnia 27 kwietnia 2016 r. w Zespole Placówek Oświatowych w Kasince Małej odbyły się powiatowe eliminacje XXXIX Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym.

 

Celem turnieju jest podnoszenie kultury społeczeństwa i działanie na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym bezpieczeństwa dzieci i młodzieży szkolnej w szczególności poprzez popularyzowanie przepisów i zasad bezpiecznego poruszania się po drogach, kształtowanie partnerskich zachowań wobec innych uczestników ruchu, popularyzowanie podstawowych zasad i umiejętności udzielania pierwszej pomocy, popularyzowanie roweru jako środka transportu, a także rekreacji i sportu oraz inspirowanie uczniów i nauczycieli do pracy u podstaw na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Organizatorami turnieju są: Komenda Powiatowa Policji w Limanowej, Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Nowym Sączu, Kuratorium Oświaty w Krakowie, Starostwo Powiatowe w Limanowej. Honorowy patronat nad turniejem objęli Jan Puchała – Starosta Limanowski oraz Bolesław Żaba – Wójt Gminy Mszana Dolna.

Z ramienia Komendy Powiatowej Policji w Limanowej organizacją rozgrywek zajmował się Specjalista Zespołu Ruchu Drogowego Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego KPP – podkomisarz Daniel Strug. Nad prawidłowym przebiegiem turnieju czuwała grupa sędziów z Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Powiatu Limanowskiego z Wicedyrektorem MOS –  Feliksem Piwowarem na czele. Zawody ze strony szkoły przygotowała głównie Małgorzata Kuziel.

Turniej zaszczycili swoją obecnością: Wizytator Kuratorium Oświaty w Krakowie – Małgorzata Lenartowicz, Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Limanowej – asp. szt. Jacek Kurzeja, Komendant Komisariatu Policji w Mszanie Dolnej – podkomisarz Anna Pękała, sierżant Iwona Pawlik, Wicestarosta Limanowski – Mieczysław Uryga, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Limanowskiego – Franciszek Dziedzina, Radna Powiatu Limanowskiego – Ewa Filipiak, Wójt Gminy Mszana Dolna – Bolesław Żaba, Przewodnicząca Rady Gminy Mszana Dolna – Aleksandra Kania, Zastępca Wójta Gminy Limanowa – Marian Mąka, Asystent Wójta Gminy Niedźwiedź – Rafał Rusnak.

W turniejowych zmaganiach wzięło udział 12 drużyn ze szkół podstawowych i 12 drużyn z gimnazjów reprezentujących gminy i miasta z terenu powiatu limanowskiego.

Zawodnicy musieli wykazać się zarówno wiedzą teoretyczną, jak i praktyczną. Pod czujnym okiem opiekunów rozwiązywali test ze znajomości przepisów ruchu drogowego. Przed specjalistami w ratownictwie medycznym – ratownikami z Auto Moto Klubu Limanowa – prezentowali swoje umiejętności z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Natomiast wyznaczeni sędziowie oceniali sprawność w pokonywaniu toru przeszkód na rowerze. Suma punktów za wykonanie wszystkich zadań zdecydowała o kolejności miejsc. Warto podkreślić, że wszyscy zawodnicy pokazali, że są świetnie przygotowani, a współzawodnictwo przebiegało zgodnie z zasadami fair play.

Wyniki klasyfikacji prezentują się następująco:

W klasyfikacji drużynowej szkół podstawowych:
I miejsce - Szkoła Podstawowa nr 1 w Kasince Małej
II miejsce – Szkoła Podstawowa w Wilczycach
III miejsce – Szkoła Podstawowa w Niedźwiedziu;
a w kategorii gimnazjów:
I miejsce – Gimnazjum w Męcinie
II miejsce – Gimnazjum w Niedźwiedziu
III miejsce – Gimnazjum nr 2 w Kasince Małej

Z kolei w klasyfikacji indywidualnej w kategorii szkół podstawowych:
I miejsce zdobył  Kacper Kozak – Szkoła Podstawowa nr 1 w Kasince Małej
II miejsce – Dawid Jonik – Szkoła Podstawowa w Laskowej
III miejsce – Weronika Łabuz – Szkoła Podstawowa nr 2 w Mszanie Dolnej;
natomiast w kategorii gimnazjów:
I miejsce – Piotr Stanisławczyk – Gimnazjum w Męcinie
II miejsce – Marek Kucia – Gimnazjum w Niedźwiedziu
III miejsce – Jakub Lachor – Gimnazjum w Męcinie.

Drużyny, które stanęły na najwyższym podium, będą reprezentować powiat limanowski w rozgrywkach na szczeblu wojewódzkim.
Zwieńczeniem współzawodnictwa było przyznanie miejsc i wręczenie nagród. Dzięki ofiarności licznych sponsorów, w tym Starosty Powiatu Limanowskiego, Burmistrza Miasta Limanowa, Wójta Gminy Limanowa, Wójta Gminy Mszana Dolna, Wójta Gminy Niedźwiedź, Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Nowym Sączu, Auto Moto Klubu w Limanowej, Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Powiatu Limanowskiego, Kuratorium Oświaty w Krakowie, a także wielu lokalnych darczyńców, zwycięzcy oraz uczestnicy turnieju otrzymali cenne nagrody rzeczowe (m.in. rowery górskie i tablety) oraz okolicznościowe puchary. Z kolei właściciele lokalnych firm, jak co roku, zadbali o gastronomiczną stronę imprezy. Dzięki ich wsparciu przygotowano poczęstunek dla wszystkich uczestników, ich opiekunów oraz zaproszonych gości. Specjalne podziękowania otrzymali nauczyciele - opiekunowie drużyn, którzy przygotowali swoich podopiecznych do zawodów.
Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Kasince Małej wyrazy ogromnej wdzięczności skierowała również do wszystkich gości, którzy zaszczycili organizatorów i uczestników zmagań swoją obecnością.
Zaangażowanie Dyrekcji ZPO oraz nauczycieli w organizację turnieju zostało docenione przez władze samorządowe, zaproszonych gości, samych zawodników i ich opiekunów.

Dyrekcja szkoły oraz pozostali organizatorzy serdecznie dziękują za pomoc finansową i rzeczową sponsorom - lokalnym firmom oraz samorządowcom z naszego regionu. Organizację zawodów wsparli:

JAN PUCHAŁA – STAROSTA POWIATU LIMANOWSKIEGO

WŁADYSŁAW BIEDA – BURMISTRZ MIASTA LIMANOWA

WŁADYSŁAW PAZDAN – WÓJT GMINY LIMANOWA

BOLESŁAW ŻABA - WÓJT GMINY MSZANA DOLNA

JANUSZ POTACZEK - WÓJT GMINY NIEDŹWIEDŹ

WALDEMAR OLSZYŃSKI – DYREKTOR MORD W NOWYM SĄCZU

JERZY BUDACZ – PREZES AUTO MOTO KLUBU W LIMANOWEJ

PAWEŁ PIĘTA – DYREKTOR MOS POWIATU LIMANOWSKIEGO

KURATORIUM OŚWIATY W KRAKOWIE

WALENTYNA JAMRÓZ – FIRMA HANDLOWA „JAMRÓZ” W MSZANIE DOLNEJ

KAZIMIERA I MAREK SKOLARUSOWIE - PHU „MARKAM” W KASINCE MAŁEJ

PAŃSTWO MARSZALIKOWIE – PIEKARNIA W KASINCE MAŁEJ

ADAM I JÓZEF PIEKARCZYK – TARTAK PIEKARCZYK S.J. W KASINCE MAŁEJ

CZESŁAW STOŻEK – FIRMA BUDOWLANA W KASINCE MAŁEJ

ANTONI PYRZ – TARTAK USŁUGOWY W KASINCE MAŁEJ

AGATA STOŻEK – SKŁAD MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH W KASINCE MAŁEJ

ZBIGNIEW POSTROŻNY – ZAKŁAD ELEKTRYCZNY „ELZEP” W KASINCE MAŁEJ

JAN MACKO – AGENCJA OCHRONY „KAOLIM” W LIMANOWEJ

ADAM KACZMARCZYK – SKLEP MOTORYZACYJNY „AUTO CZĘŚCI KACZMARCZYK” W LIMANOWEJ

JAROSŁAW MUSIAŁ – SKLEP „SEZAM” W LIMANOWEJ

ANDRZEJ ABRAM – SKLEP MOTORYZACYJNY „MARBOS” W LIMANOWEJ

BOGUMIŁ PIETRUCHA – TRANSPORT TOWAROWO-OSOBOWY „MAXBUS” W LIMANOWEJ

ZBIGNIEW SZEWCZYK – AGENCJA UBEZPIECZENIOWA „DORATEX” W LIMANOWEJ

 

           

 Dorota Borowiec

fot. Paweł Gargas