Wanda Półtawska Honorowym Obywatelem Miasta Limanowa

Rada Miasta Limanowa Uchwałą Nr XIX/145/2015 z dnia 1 grudnia 2015 r. przyznała tytuł i medal Honorowy Obywatel Miasta Limanowa profesor Wandzie Półtawskiej. 13 lutego 2016 r. odbyła się uroczystość, na której Burmistrz Miasta Limanowa Władysław Bieda oraz Przewodnicząca Rady Miasta Jolanta Juszkiewicz wręczyli odznaczenie.

 

Wydarzenie rozpoczęło się mszą św. w Bazylice Matki Boskiej Bolesnej w Limanowej, sprawowaną w intencji Wandy Półtawskiej i jej bliskich. Koncelebrze przewodniczył biskup tarnowski Andrzej Jeż. Druga część uroczystości miała miejsce w Limanowskim Domu Kultury. Zgromadziła ona samorządowców, posłów, kapłanów, przedstawicieli lokalnych instytucji. Wśród bliskich profesor Półtawskiej była Stanisława Śledziejowska-Osiczko, przyjaciółka z czasów więzienia w Ravensbrück, czterokrotnie poddana tam operacjom doświadczalnym.

 

 

W podniosły nastrój zgromadzonych wprowadził specjalnie przygotowany z tej okazji występ Chóru Mieszanego Canticum Iubilaeum.

 

 

Laudacja z okazji nadania Pani Profesor Wandzie Półtawskiej tytułu i medalu „Honorowy Obywatel Miasta Limanowa” wygłoszona przez Burmistrza Miasta Limanowa Władysława Biedę:


Z listu Jana Pawła II do Wandy Półtawskiej: „Kiedyś napisałem do Ciebie z Jasnej Góry, że chciałbym Ci sprawę rodziny w szczególny sposób oddać w ręce. Dziś chcę do tego powrócić raz jeszcze. Sprawa rodziny i sprawa małżeństwa, która się w tamtej zawiera i stoi niejako u jej podstaw - zawsze była w moim widzeniu pierwszoplanowa.(…) Stąd ta potrzeba duszpasterstwa rodzin oraz apostolstwa świeckich w tej dziedzinie jest rzeczą jasną. Jasne jest też, że aby je prowadzić, trzeba mieć do gruntu prawidłowe widzenie tych wartości, o jakie chodzi. Widzenie takie posiadasz, jak mało kto.”

 

Przypadł mi w udziale wielki zaszczyt, przedstawienia Państwu sylwetki Pani Profesor Wandy Półtawskiej – przyjaciółki Świętego Jana Pawła II, o którym powiedziała: „On chciał ocalić świętość ludzkiej miłości, uratować z niej to, co święte".

 Wanda Półtawska (ur. 1921) doktor medycyny i profesor KUL, była dyrektorem Instytutu Teologii Rodziny przy Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. Jest też członkiem Papieskiej Akademii Życia. W latach 1952-1969 była adiunktem w Klinice Psychiatrycznej Akademii Medycznej w Krakowie, a w latach 1955-1997 wykładała medycynę pastoralną na PAT w Krakowie. Była też wykładowcą w Instytucie Studiów nad Małżeństwem i Rodziną im. Jana Pawła II przy Papieskim Uniwersytecie Laterańskim w Rzymie. Więziona w czasie wojny w hitlerowskim obozie Ravensbrueck.


Laureatka wielu nagród i wyróżnień, a także wielokrotnie odznaczana - między innymi: Krzyżem Komandorskim Orderu Świętego Grzegorza Wielkiego, Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski. Doctor Honoris Causa KUL czy też Notre Dame Pontifical Catechetical Institute w Arlington (Wirginia). 

 

Jak sama o sobie mówi w pierwszym rzędzie jest kobietą, Polką i katoliczką – mężatką, matką i prababką. Od 69 lat jest żoną profesora filozofii Andrzeja Półtawskiego.

 

 

Do długiej listy tytułów Honorowego Obywatela dzisiaj możemy dopisać Tytuł Honorowego Obywatela Miasta Limanowa – i w tym miejscu pragnę serdecznie podziękować w imieniu mieszkańców naszego Miasta za wyrażenie przez Panią zgody na jego przyjęcie.

 

Życiorys i dokonania Pani Wandy Półtawskiej mogłyby wypełnić kilka biografii, mogłyby również stać się świetnym materiałem do scenariuszy filmów.


Pani Profesor jest autorką publikacji naukowych i książek, w których porusza tak ważne w naszym życiu problemy: kwestie ochrony życia nienarodzonych, chorych i starszych, problematykę czystości, rodziny i małżeństwa. Zachęca do pracy nad własnym charakterem i uczy odpowiedzialności za własne życie. Ważną problematyką tych publikacji jest też etyka lekarska, będąca przedmiotem wykładów na sympozjach naukowych, jak i popularnych konferencjach.

 

Jej wypowiedzi pojawiają się też w kontekście ważnych debat publicznych, które dotyczą życia i zdrowia oraz odpowiedzialności za młode pokolenie. Ogromna liczba publikacji wskazuje na wszechstronne zaangażowanie Pani Profesor w życie społeczne i naukowe. Pani Wanda Półtawska w swoich książkach, artykułach oraz wywiadach i sprawozdaniach dzieli się własnym doświadczeniem wskazując nam prawdy nadające sens naszemu życiu.

 

Życie Pani Profesor jest księgą, z której można wyczytać nowinę o możliwości pięknego przeżycia swych dni nawet tam, gdzie króluje śmierć, ale trzeba nauczyć się tę księgę czytać.

 

Bezcenne są również spotkania Pani Profesor z młodzieżą, której stawia wymagania dotyczące czystości i odpowiedzialności za siebie i za drugiego. Sama Pani Profesor mawia, że jest lekarzem młodych i namawia młodych do szukania własnego, prawdziwego sensu życia - a nie przyjmowania tego co pozornie dobre i pozornie przynosi radość a tak naprawdę nie jest autentyczne - a odnosząc się do częstych narzekań ludzi na brak czasu Pani Wanda stwierdziła „Nie kłam, każdy człowiek ma czas, ważne tylko, co z nim robi. Jeśli coś kochasz, zawsze znajdziesz na to czas.”.


Dziękujemy Pani za udzielane nam wszystkim wskazówki – jak żyć, za częste wizyty w naszym mieście i spotkania z mieszkańcami, za „dobrą” pamięć o naszym mieście i jego mieszkańcach, za świadectwo o Świętym Janie Pawle II.

 

Jestem pewny, że u nas zawsze będzie się Pani czuła dobrze i zawsze znajdzie tu Pani dobrych i życzliwych ludzi. 

 

W imieniu Rady Miasta oraz wszystkich jego mieszkańców proszę o przyjęcie Tytułu i Medalu „Honorowy Obywatel Miasta Limanowa”- w dowód wdzięczności za dotychczasową pamięć o nas i naszym mieście, a także w uznaniu Pani dotychczasowych osiągnięć.

 

 

Dziękując za to wyróżnienie prof. Wanda Półtawska podkreśliła, że region limanowski i Beskidy są dla niej bardzo ważne jako rejon odznaczający się wielkim patriotyzmem i silną wiarą chrześcijańską.

 

 

Prowadzący Marian Wójtowicz przypomniał o obecności wśród zgromadzonych Honorowego Obywatela Miasta Limanowa ks. Prałata Józefa Poręby.

 

Po oficjalnych gratulacjach Marzena Haszczyc, Danuta Dawiec oraz Grzegorz Mrożek w imieniu  Stowarzyszenia Ziemia Limanowska - TO LUBIĘ wręczyli profesor Półtawskiej pamiątkowy pin stowarzyszenia oraz złożyli gratulację.

 

Zgromadzeni zobaczyli ponadto film dokumentalny "Duśka", który opowiada o Wandzie Półtawskiej.

To opowieść o wyjątkowej kobiecie, znanej nie tylko z niezwykłej przyjaźni z Janem Pawłem II, ale również z wielkiej troski o świętość rodziny i życie dzieci nienarodzonych. Film otrzymał nagrodę „Real Rose Award” za najlepszy dokument na I Międzynarodowym Festiwalu Filmowym im. Jana Pawła II w Miami na Florydzie (USA) w 2009 r. oraz Nagrodę Specjalną NSZZ „Solidarność” Łódź na Festiwalu Filmów o Rodzinie w 2008 r.

 

O uroczystości pisali:

http://www.dziennikpolski24.pl/artykul/9391198,honory-dla-przyjaciolki-sw-jana-pawla-ii,id,t.html

http://www.fronda.pl/a/prof-poltawska-dostanie-medal-przyjaciolka-jana-pawla-ii-honorowa-obywatelka-miasta-limanowa,65796.html

http://rdn.pl/?p=37954

http://www.gazetakrakowska.pl/wiadomosci/nowy-sacz/limanowa/a/prof-wanda-poltawska-honorowym-obywatelem-limanowej,9396001/

http://www.radiokrakow.pl/wiadomosci/nowy-sacz/profesor-wanda-poltawska-honorowym-obywatelem-limanowej/

http://tarnow.gosc.pl/doc/2974979.Tu-ludzie-mnie-kochaja-a-ja-ich

http://tarnow.gosc.pl/gal/spis/2974981.Obywatelka-Poltawska-z-Limanowej

http://wiadomosci.onet.pl/krakow/profesor-wanda-poltawska-zostala-honorowym-obywatelem-limanowej/ymsg19

http://ekai.pl/diecezje/tarnowska/x96968/prof-wanda-poltawska-honorowym-obywatelem-limanowej/

http://krakow.tvp.pl/24012503/13-ii-2016-godz-1830

http://www.deon.pl/religia/kosciol-i-swiat/z-zycia-kosciola/art,25041,prof-poltawska-honorowym-obywatelem-limanowej.html

http://www.diecezja.tarnow.pl/index.php/wiadomosci/item/3247-prof-wanda-poltawska-zostala-honorowym-obywatelem-limanowej

https://www.youtube.com/watch?v=veaBw-AJGBA

http://krakow.tvp.pl/24014101/wanda-poltawska-honorowa-obywatelka-limanowej

http://terazgorlice.pl/2016/02/13/prof-wanda-poltawska-w-gorlicach-wyklad-zagrozenia-zycia-ludzkiego/

http://radioem.pl/doc/2974979.Tu-ludzie-mnie-kochaja-a-ja-ich

http://info.wiara.pl/doc/2974979.Tu-ludzie-mnie-kochaja-a-ja-ich

http://idziemy.pl/spoleczenstwo/prof-wanda-poltawska-honorowym-obywatelem-limanowej/

http://stacja7.pl/z-kraju/prof-wanda-poltawska-honorowym-obywatelem-limanowej/

http://wpolityce.pl/spoleczenstwo/281644-limanowa-uczcila-prof-poltawska-bliska-przyjaciolka-swietego-jana-pawla-ii-honorowym-obywatelem-limanowej

http://www.naszdziennik.pl/wpis/2943,limanowa-uhonorowala-przyjaciolke-karola-wojtyly.html

http://poland.us/strona,25,22617,0,limanowa-uczcila-prof-poltawska.html

http://telewizjarepublika.pl/prof-wanda-poltawska-honorowym-obywatelem-limanowej,29574.html

https://sadeczanin.info/ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82-i-religia/prof-p%C3%B3%C5%82tawska-honorowym-obywatelem-limanowej

http://www.pro-life.pl/tak-dzialamy/wiadomosci/prof-wanda-poltawska-honorowym-obywatelstwem-limanowej

 

 

 

 

Autor: UMLimanowa