Jubileusz 60- lecia Koła Gospodyń Wiejskich w Starej Wsi I

 W dniu 28 listopada 2015 r. Koło Gospodyń Wiejskich w Starej Wsi I obchodziło Jubileusz 60 -lecia istnienia. Koło zostało założone w roku 1955 a jej Przewodniczącą została Pani Maria Zoń z Golcowa , która funkcję tę sprawowała do 1965 r. Nowa Przewodnicząca Pani Stefania Zoń swą funkcję pełniła do 1990 roku. Od 1990 roku Kołem kierowała do roku 2000 Pani Danuta Twaróg. W roku 2000 funkcję Przewodniczącej objęła Pani Maria Fiejtek, która do dnia dzisiejszego przewodniczy działaniom Koła. Od roku 2013 Koło uzyskało statut Stowarzyszenie przyjmując nazwę Stowarzyszenia Koła Gospodyń Wiejskich w Starej Wsi I. Należy podkreślić że działanie Koła Gospodyń miało miejsce także przed I wojną światową i w okresie międzywojennym gdzie Przewodniczącymi były Panie Maria Mamak, Rozalia Czamara, Anna Dębska, Aniela Twaróg. Koło Gospodyń Wiejskich inicjowało wiele działań we wsi. Organizowało przedszkole w okresie letnim, kursy gotowania, kroju i szycia, dożynek wiejskich, konkursy potraw regionalnych, zorganizowano wiele szkoleń podnoszących wiedzę rolniczą. Na przestrzeni lat Panie z Koła brały udział w licznych konkursach, występach i wystawach na terenie wsi, miasta i gminy Limanowa , Powiatu Limanowskiego czy województwa. W ostatnich latach Stowarzyszenie Koła Gospodyń Wiejskich zainicjowało wiele ciekawych imprez kulturalnych takich jak: Święto Ziemniaka czy Starowiejska Biesiada Seniora. Od 2012 roku jest współorganizatorem Biegu Ziemi Limanowskiej. Obchody 60 rocznicy powstania Koła Gospodyń Wiejskich rozpoczęły się mszą świętą odprawioną przez proboszcza Parafii Stara Wieś ks. Mariana Tyrkę. Rocznicowych obchodach wzięli udział przedstawiciele władz samorządowych tj. Starosta Powiatu Limanowskiego Jan Puchała, Wicestarosta Powiatu Mieczysław Uryga, Radni Powiatu Limanowskiego Stanisław Piegza i Stefan Hutek, Sekretarz Gminy Limanowa Marek Ziaja, Dyrektor Gminnej Biblioteki Jacenty Musiał, Radni Gminy Limanowa Józef Mąka i Marek Młynarczyk, Sołtys Wsi Urszula Biernat. Szczególną radością był liczny udział członkiń Koła wraz z małżonkami. Świętując więc Diamentowy Jubileusz należy bardzo gorąco podziękować wszystkim Paniom za wszelki trud pracy społecznej w promowaniu wartości kulturalnych, narodowych i religijnych. A na dalsze lata należy życzyć wiele entuzjazmu i wytrwałości w przekazywaniu młodemu pokoleniu tego co mamy najcenniejszego a więc wiarę Ojców naszych i tym co nią związane a więc bogatej historii, kultury i tradycji.

 

                                                                                                                                                              Tekst i zdjęcia:

                                                                                                                                                                 Stefan Hutek