Zagródcańskie Omłoty

Niesiemy wionecek, muzycka przygrywa

Bośmy na Zagródcu zakończyli żniwa

Rodzinny festyn Zagródcańskie Omłoty zorganizowany przez Stowarzyszenie „Zagródcanie” i Radę Rodziców Szkoły Podstawowej nr 3 w Kasince Małej rozpoczęto regionalnymi przyśpiewkami. Dożynkowej delegacji akompaniowała zagródczńskia kapela. Skromny wieniec dożynkowy wręczono Przewodniczącej Rady Gminy Aleksandrze Kani. Obecny na uroczystości Wójt Gminy Mszana Dolna – Bolesław Żaba - w swoim wystąpieniu podkreślił, że szkoła na Zagródcu służy nie tylko edukacji, ale stanowi również ośrodek kultury, dlatego należy ją wspierać. Zgromadzonym na festynie mieszkańcom Zagródca i okolic organizatorzy zapewnili wiele atrakcji. Ze swoim repertuarem wystąpiła Schola „Jedność”, a miejscowe przedszkolaki zaprezentowały inscenizację wiersza Jana Brzechwy pt. „Rzepka”. Wśród uczestników festynu rozlosowano również cenne nagrody, zakupione dzięki hojności sponsorów. Największe jednak uznanie wzbudziły tzw. Głuche Baby, które w komiczny sposób opisały najważniejsze aktualne wydarzenia. Zagrała też orkiestra „Sami Swoi”, a na koniec wystąpiła zagródczańska kapela ludowa prezentująca melodie weselne. O bardzo dobrej atmosferze zagródczańskich dożynek świadczy fakt, że bawiono się do późnego wieczora. Zorganizowanie festynu możliwe było dzięki wsparciu finansowemu Gminy Mszana Dolna uzyskanemu w drodze otwartego konkursu ofert na realizację przez Stowarzyszenie „Zagródcanie” zadania publicznego „Pamiętajmy o Tradycji”, a także dzięki sponsorom: firmie MARKAM, firmie ADAM, właścicielom piekarni MARSZALIK oraz rodzinie Łojasów.

Józef Majkowski