Wyniki wyszukiwania

Wyniki wyszukiwania frazy ‘Woda sprzyja bioróżnorodności’

  • Woda sprzyja bioróżnorodności

    Tworzone w lasach zbiorniki retencyjne stają się doskonałym siedliskiem do bytowania wielu, związanych z wodą gatunków roślin i zwierząt. Bogata bioróżnorodność z kolei pozwala zapewnić utrzymanie równowagi w przyrodzie

    Czytaj dalej...