Zespół Zbyrcok ze Słopnic we Lwowie

W dniach 10 – 12 maja 2013 r. Zespół „ZBYRCOK” ze Słopnic wraz z Wójtem Gminy Słopnice i Kierownikiem Gminnej Biblioteki Publicznej gościli we Lwowie. Dzięki życzliwości i zaproszeniu Pani Olhi Kohut Dyrektora Centrum Twórczości Dziecięcej „Wiesiołka” we Lwowie, zespół wraz ze swoim programem artystycznym miał niezwykłą okazję  zadebiutować na deskach Lwowskiej Filharmonii oraz uczestniczyć w Dniach Lwowa. Program pobytu był bardzo ciekawy i dostarczył wielu wrażeń uczestnikom wizyty partnerskiej bowiem Lwów to miasto o ciekawej historii oraz niebanalnej i różnorodnej architekturze. Pierwszego dnia pobytu zwiedzano z przewodnikiem Lwów i jego najciekawsze zabytki: Bazylikę Archikatedralną Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, zwaną Katedrą Łacińską, katedrę Ormiańską, Archikatedralny Sobór św. Jura, który jest katedralną cerkwią archidiecezji lwowskiej Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego. Wpisany jest on na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Grupa odwiedziła ponadto: Cerkiew Wołoską, czyli cerkiew Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny użytkowaną obecnie przez Ukraiński Kościół Prawosławny, Ratusz, Czarną Kamienicę uważaną za jeden z najcenniejszych zabytków budownictwa mieszczańskiego z epoki renesansu.
Popołudniem delegacja ze Słopnic otrzymała zaproszenie do Opery Lwowskiej, gdzie mogła zobaczyć balet klasyczny w trzech aktach „Jezioro łabędzie” Piotra Czajkowskiego, który dostarczył niezapomnianych wrażeń kulturalnych i estetycznych. Podczas drugiego dnia Zespól „Zbyrcok” mógł zaprezentować się w strojach regionalnych białych górali podczas barwnego korowodu ulicami Lwowa. Oprócz licznych zespołów regionalnych z Ukrainy w korowodzie uczestniczyły gościnnie zespoły regionalne z Białorusi i Rumunii. Po przemarszu pod ratusz lwowski zespoły wystąpiły ze swoimi programami artystycznymi przed mieszkańcami Lwowa i licznymi gośćmi. Zainteresowanie wzbudził strój regionalny naszego Zespołu oraz prezentowane  tańce: polki i walce. Delegacja wzięła również udział w uroczystej sesji Rady Miasta, a także otrzymała zaproszenie na spotkanie zorganizowane przez mera (prezydenta) Lwowa Adrija Sadovego. Ostatniego dnia pobytu we Lwowie delegacja ze Słopnic uczestniczyła we mszy św. w Katedrze Łacińskiej, a następnie wzięła udział w przeglądzie zespołów regionalnych zorganizowanym przez Centrum Twórczości Dziecięcej „Wiesiołka”, który odbył się w Lwowskiej Filharmonii. Tam na deskach filharmonii prezentowały się zespoły z Ukrainy, m.in.  znany Słopniczanom  Zespół „Gorgany”, a także zespoły z Białorusi i Rumunii. Można było dostrzec różnorodność strojów regionalnych, tańca i muzyki. Zespół „Zbyrcok” zaprezentował polki i walce, a także dwa tańce pokazowe: „Ogrodnik” i „Hej góralskie my dziywecki”. Debiut należał do udanego bowiem otrzymał gromkie brawa. Trzy dni we Lwowie dostarczyły wielu wrażeń ale przede wszystkim pokazały że folklor , muzyka i tradycje regionalne stanowią ważny elementem dziedzictwa kulturowego każdego kraju. ZESPÓŁ REGIONALNY ZBYRCOK Zespół Regionalny Zbyrcok działa pod patronatem  Stowarzyszenia Związek Podhalan oddział Białych Górali w Słopnicach. Powstał 2 lutego 2013 roku z inicjatywy młodzieży, która z racji dorosłego wieku zmuszona była opuścić szeregi Dziecięcego Zespołu Regionalnego „Mali Słopniczanie”.   Kierownikiem zespołu została pani Elżbieta Curzydło, a funkcję kierownika muzycznego pełni Wincenty Curzydło. Celem działalności zespołu jest promowanie i szerzenie szeroko rozumianej kultury i tradycji ludowej Górali Słopnic. Zespół tworzy kapela lachowska, natomiast stroje i repertuar to tradycje górali białych. W jego skład wchodzi około 35 osób, wśród których większość to młodzież i dorośli. Nazwa zespołu jest słowem regionalnym. „Zbyrcok” to określenie metalowego dzwonka zawieszanego na szyi owiec.  Zespół nieustannie ćwiczy układy taneczne i utwory muzyczne. Podczas spotkań odbywają się zajęcia z gry na instrumentach, tańca i pieśni regionalnych. Zespół działa w wymiarze lokalnym. Pierwszy oficjalny występ nowo powstałego zespołu miał miejsce 11 maja 2013 roku we Lwowie, podczas obchodów Dni Miasta Lwowa. Zespół wystąpił wówczas na scenie Filharmonii Lwowskiej.
Autor: Anna Katarzyna Zawada, A. Strug
Źródło: www.slopnice.pl