Konkursy i sukcesy uczniów Społecznej Szkoły Muzycznej w Tymbarku

26-27 04 2013 Ogólnopolski konkurs Multiinstrumentalnych Zespołów Kameralnych -Bystrzyca Kłodzka -Trio Fort SSM I st w Tymbarku w składzie: Michał Majeran-skrzypce, Jakub Sporek -fort i Marek Krzysztofiak - wiolonczela - dostało I Nagrodę na tym Konkursie i pochwalę Jury za umiejętność sceniczną. 26-28 04.2013 Paryż Francja Międzynarodowy Konkurs Fortepianowy im Ginette Gaubert pod patronatem EMCY Niemcy w kategorii PREATOIRE II Tomasz Piechociński z kl fort Roberta Rosiek otrzymał I Nagrodę 1-er PRIX&PRIX - jest to nagroda pieniężna. 3-5 05.2013 Międzynarodowy Konkurs ,,Talentsforeurope” Dolny Kubin Słowacja-uczniowie SSM I st wzięli udział w kat solistów gr I tj Emilia Rząsa i Magdalena Pajdzik -i obie  otrzymały WYRÓŻNIENIA; W kategorii zespołów gr I -Kwartet skrzypcowy ,,Mezzoforte” w składzie Magdalena Pajdzik, Emilia Rząsa, Dominika Kuchta ,Wiktoria Grzyb-otrzymały WYRÓŻNIENIE a także DUET ,,THE four hand,s,, Aleksandra Chowaniec - skrzypce i Marek Krzysztofiak -wiolonczela również otrzymali WYRÓŻNIENIE. Ogromny sukces i ciężka praca dały efekty w postaci nagród a jednocześnie zareklamowali świetnie Ziemię Limanowską-ponieważ pochodzą z różnych miejscowości tej pięknej krainy m.in. z Podobina, Jurkowa, Piekiełka, Tymbarku, Limanowej, Lubomierza, Szyku. W zespole byli jednością stąd sukces. Gratulujemy uczniom, nauczycielom a nade wszystko rodzicom za zaangażowanie się w pracę nad swymi młodymi artystami.Wszystkie te konkursy maja bardzo duże wymagania i obsada jurorów jest wyjątkowa np. w Dolnym Kubinie było 15 osobowe Jury -m.in. Węgry ,,Polska, Ukraina, Serbia, Rosja, Litwa, Włochy, Słowacja, Czechy i inni.

Halina Waszkiewicz - Rosiek