Spór o prawo do życia

Czy wiesz, że w ciągu roku na całym świecie zostaje zamordowanych 40 milionów nienarodzonych dzieci? Ta liczba nie obejmuje dzieci niszczonych przy pomocy środków wczesnoporonnych. Wg tych obliczeń na dzień ginie 115 tys. dzieci. Od II wojny światowej zamordowano ponad 1 miliard dzieci – to największe znane ludobójstwo. Więcej faktów na ten temat podaje dr Antoni Zięba w wystąpieniu zatytułowanym „Spór o prawo do życia”.