Podziękowania - Limanowa ofiarom Smoleńska – w 3 rocznicę

W dniu 10 kwietnia miały miejsce uroczystości 3 rocznicy Tragedii Smoleńskiej. W organizację włączyło się wiele  osób. Szczególnie dziękuje członkom Stowarzyszenia Kulturalno Oświatowego Ziemia Limanowska oraz członkom Klubu Gazety Polskiej w Limanowej. Dziękuję głównemu celebransowi ks. Kanonikowi Stanisławowi  Wojcieszakowi, oraz współcelebransom tj. ks. Prałatowi Józefowi Porębie, ks. Adamowi Wątrobie, ks. Robertowi Pociecha, ks. Janowi Tomczykowi. Dyrygentowi chóru Mieszanego Canticum Iubileum Panu Markowi Michalikowi, Panu Prezesowi chóru Krzysztofowi Młynarczykowi i wszystkim członkom chóru za oprawę muzyczną i montaż słowno-muzyczny Dziękuje pocztowi sztandarowemu NSZZ Solidarność Rolników Indywidualnych wraz przewodniczącemu Rady Wojewódzkiej NSZZ Solidarność R I Małopolska Panu Wojciechowi Włodarczykowi, Posłowi na sejm RP Panu Wiesławowi Janczykowi. Dziękuję delegacjom samorządów tj. Panu Przewodniczącemu Rady Powiatu Limanowskiego Panu Tomaszowi Krupińskiemu , Członkowi zarządu Powiatu Limanowskiego Panu Mieczysławowi Urydze, Przewodniczącej Rady Miasta Limanowa Pani Irenie Grosickiej, Burmistrzowi  Miasta Limanowa Panu Władysławowi Biedzie,  Zastępcy Wójta Gminy Limanowej Panu Franciszkowie Biedzie, Radnemu Województwa Małopolskiego Panu Grzegorzowi Biedroniowi, Radnym Powiatu Limanowskiego , Pani Ewie Filipiak ,Pani Agacie Ziębie, Pani Jolancie Grzegorzek, Panu Jacentemu Musiałowi, Radnym Gminy Limanowa Panu Jerzemu Jabłońskiemu, Panu Józefowi Zoniowi, Radnemu Miasta Limanowa Walentemu Rusinowi, Panu Zygmuntowi Liszce, Pani Radnej Miasta Limanowa Jolancie Juszkiewicz. Delegacji członkom Koła przyjaciół Radia Maryja Pani Małgorzacie Merkowskiej, członkom Stowarzyszenia Młodzieży Katolickiej,Związkowi Strzeleckiemu „Strzelec” – Inspektorat Limanowa pod komendą Pana Inspektora Stanisława Dębskiego oraz Przewodniczącemu NSZZ Solidarność Oddział Limanowa Panu Janowi Sułkowskiemu. Dziękuję wszystkim uczestnikom tej uroczystości. Jest to dowód, że Tragedia Smoleńska nie jest daremną ofiarą, a pamięć o ich męczeństwie zostanie wpisana na trwałe w karty Polskiej historii.

Stefan Hutek