Kolejna odsłona Festiwalu Zawodów, tym razem w Mszanie Dolnej

22 marca o godzinie 9-tej w Zespole Szkół Techniczno - Informatycznych w Mszanie Dolnej rozpoczęła się kolejna, druga już odsłona Festiwalu Zawodów. Impreza ta kierowana jest do uczniów klas III gimnazjum, jak również ich rodziców. Podczas festiwalu Zaprezentowały się szkoły zawodowe z powiatu limanowskiego, które biorą udział w projekcie systemowym pod nazwą „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce”. Projekt ten jest realizowany od 2010 roku współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i przy współpracy z Powiatem Limanowskim. Na odsłonę Festiwalu Zawodów, tym razem na terenach zagórzańskich przybyli: Starosta Limanowski Jan Puchała Wicestarosta Limanowski Franciszek Dziedzina Członek Zarządu Powiatu Limanowskiego Mieczysław Uryga Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Marek Młynarczyk Dyrektor Wydziału Edukacji i Sportu w Starostwie Powiatowym w Limanowej Artur Krzak Powiatowy Koordynator Projektu - Krzysztof Młynarczyk a także Dyrektorzy Szkół Ponadgimnazjalnych i Gimnazjalnych z terenu Powiatu Limanowskiego - Szkolnictwo zawodowe przez ostatnie lata zmieniło się diametralnie. Technika i szkoły zawodowe dają jednak więcej możliwości, a absolwenci zdobywają konkretny zawód, a dodatkowo, jeżeli chcą, mogą podjąć naukę na studiach wyższych- mówi Jan Puchała Starosta Limanowski -  Choć do niedawna większość młodych ludzi stawiała tylko na wykształcenie wyższe, to w dzisiejszych czasach, ogromnym atutem jest ukończenie szkoły zawodowej, czy technikum, bo takie wykształcenie kierunkowe, daje możliwość szybszego znalezienia pracy. - Głównym celem jest propagowanie szkolnictwa zawodowego, które obecnie przeżywa swój renesans – mówi Krzysztof Młynarczyk Powiatowy Koordynator Projektu- Chcemy zachęcić młodzież gimnazjalną do wyboru szkół zawodowych, które w naszym powiecie kształcą na wysokim poziomie. W dzisiejszych realiach rynku pracy zatrudnienie znajdują fachowcy, którzy dobrze wykonują swój zawód.  Ważne jest to, aby uczniowie wraz z rodzicami, podjęli dobrą decyzję związaną z wyborem szkoły. Pomocni również są doradcy zawodowi z Powiatowego Urzędu Pracy w Limanowej, którzy podczas Festiwalu Zawodów rozmawiają z gimnazjalistami.

Źródło: www.powiat.limanowa.pl