Wyjazdowe spotkanie Centrum Badawczego Ochrony i Rozwoju Ziem Górskich

 W dniu 16 maja 2024 r. odbyło się spotkanie wyjazdowe  Centrum Badawczego Ochrony i Rozwoju Ziem Górskich Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, które miało miejsce w Szczyrzycu.     Coraz mocniejsza współpraca  Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie z Powiatem Limanowskim związana jest z reaktywacją Górskiej Szkoły Rolniczej, która ma być centrum akademickim w rozwoju rolnictwa ekologicznego w Małopolsce. Miejscem spotkania było Centrum Turystyczne Ziemi Szczyrzyckiej im. Opata Benedykta Birosa. Powitania uczestników dokonał Wójt Gminy Jodłownik Pan Paweł Stawarz. O poziomie merytorycznej konferencji świadczy lista obecnych gości na posiedzeniu Centrum Badawczego Ochrony i Rozwoju Ziem Górskich w którym udział wzięli: Przedstawiciele Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie,  Pani prof. Joanna Makulska, Pani prof. Barbara Tombarkiewicz, Pan prof. Jacek Domagała oraz Pan prof. Andrzej Węglarz oraz pozostali:  Pan Dawid Lasek  Prezes Zarządu Euroregionu Karpaty, Pan Michał Stawiarski Prezes Zarządu Euroregionu Tatry, Opat Szczyrzycki Ojciec Szymon Mateusz Warciak,   Pan  Krzysztof Jabłoński Kierownik Departamentu rolnictwa  Urzędu  Marszałkowskiego w Krakowie, Pan Bronisław Dutka Dyrektor MODR w Karniowicach Pani Halina Gocal Radna Powiatu Limanowskiego, Pan Czesław Kawalec Członek Zarządu Powiatu Limanowskiego, Pan Piotr Smaga Prezes Stowarzyszenia Związku Hodowców Bydła Rasy Polskiej Czerwonej, Pan Adam Czepiel Przedsiębiorca, Renata Twaróg Zastępca Prezesa Stowarzyszenia Kulturalno- Oświatowego Ziemia Limanowska ,  Damian Król - działacz społeczny członek Zespołu Starowiejski Hyr. Marek Dudek   propagator rolnictwa ekologicznego, prowadzący zajęcia z zakresu  zielarstwa i produkcji win, Iwona Kuzak Radna Gminy Limanowa  przedstawiciel Lokalnej Grupy Działania, Agnieszka Pławecka Prezes Stowarzyszenia Bliżej Tradycji członek Zespołu Starowiejski Hyr,  Małgorzata Król, rolnik producent serów. Pan Kazimierz Kapera siostrzeniec inż. Jana Drożdża założyciela Górskiej Szkoły Rolniczej w Łososinie Górnej. Uczestnicy  spotkania mieli również okazję zwiedzić Browar Szczyrzycki, który jako jedyny w Polsce produkuje piwo klasztorne którego inicjatorem utrzymania produkcji jest Pan Adam Czepiel. Piwo jest produkowane w wielu wersjach w tym smakowej tj. wiśniowe, pomarańczowe oraz miodowe. Na uwagę zasługuje sklepik klasztornym w którym  można zakupić mleko wyroby mleczarskie pochodzące z gospodarstwa rolnego  Ojców Cystersów w Szczyrzycu.  

                                                                                                                Stefan Hutek

Tagi: ,