Balneologia zapomniany „Sukces”

 W roku 2015 kiedy rozpoczęto budowę  Balneologii w Porębie Wielkiej podnoszono glosy o świetlanej przyszłości inwestycji wraz z planowaną  drogą uzdrowiskową. Niestety  czas zweryfikował te plany na niekorzyść samorządu. Z roku na rok było tylko gorzej. Brak sensownych podstaw podjętej inicjatywy, ponieważ samorząd  powiatowy nie jest powołany do prowadzenia takiej działalności, spowodowało rozpaczliwe szukanie rozwiązania niecelowego zainwestowania środków w budowę balneologii w Porębie Wielkiej w kwocie ponad 13,3 mln zł. W roku  2021  wydzierżawiono obiekt . po 100 zł za pierwsze dwa miesiące, po 5,5 tys. zł przez trzy kolejne lata, a docelowo za kwotę 10,5 tys. zł miesięcznie co oznacza że w ciągu 29 lat, na jakie powiat wydzierżawił obiekt, samorząd odzyska 25% nakładów na inwestycję, która przez lata przedstawiana była przez rządzących powiatem jako "kura znosząca złote jaja", gdzie środki te powinny być zainwestowane  na przykład w nowoczesne pracownie  kształcenia zawodowego młodzieży i dorosłych. Jeśli Zarząd Powiatu minionych kadencji podejmując nietrafną decyzję inwestycji kierował by się logiką  powinien dokonać prostych obliczeń matematycznych . Dysponując gotówką 13 300 000 zł, dając  ją na lokatę   oprocentowaną   na 3%  rocznie  przynosi  to 399 000 zł, a za 29 lat razy 399 000 daje to kwotę  11 571 000 zł. Zawarta umowa dzierżawy pozwoli po 29 latach odzyskać 25% wartości inwestycji a więc  kwotę 3 325 000 zł. Całość kwoty powiat tym sposobem  odzyska po 116 latach a więc w roku 2137. Jaki nasuwa się wniosek patrząc na wszystkie te fakty, że w polityce ważna jest matematyka bo ona nigdy nie kłamie, a często „ułańską” fantazja  polityków powoduje gorzki smak podjętych decyzji.

                                                                                                                         Stefan Hutek

Tagi: ,