„Pracowitość i Sumienność” -Kandyduję do Rady Powiatu Limanowskiego

                                                   

 

„Kiedy swój podkłada nogę, 

a przyjaciel wpada w trwogę,

nie panikuj bądź wytrwały, 

                                                                                                             zachowując ideały"

                                                   „Pracowitość i Sumienność”

          Ja Stefan Hutek, jestem radnym  wybieranym z list ugrupowań Solidarnościowych od roku 1992. Nigdy nie sprzeniewierzyłem się ideałom Solidarności, która wywalczyła Polsce wolność od komunizmu, dając  poczucie odpowiedzialności każdemu, za jej los. Od roku 2014 sprawuję mandat Radnego Powiatu Limanowskiego wybieranego z listy Prawa i Sprawiedliwości. Od roku 2003 jestem członkiem założycielem Prawa i Sprawiedliwości w Powiecie Limanowskim. W dniu 14 lutego 2024 r. złożyłam dokumenty w celu zgłoszenia mojej  osoby jako kandydata  z listy Prawa i Sprawiedliwości  na kolejną kadencję do Rady Powiatu Limanowskiego. Jednak władze PiS odrzuciły możliwość kandydowania mojej osoby z ich listy. Prawdopodobnym powodem tej decyzji była moja krytyka wykorzystywania stanowisk samorządowych członków PiS do zatrudniania żon w jednostkach samorządowych Gminy Limanowa i Powiatu Limanowskiego. Drugim prawdopodobnym powodem usunięcia mnie z listy była krytyka podzielenia Prawa i Sprawiedliwości na dwie listy do Rady Powiatu Limanowskiego, przez utworzenie konkurencyjnego komitetu przez Panią Wicestarostę Agatę Zięba. Zatrudnianie „swoich” uważam za ogromne zło, które uderza przede wszystkim w ludzi młodych wykształconych, którzy nie mają szans być zatrudnieni w instytucjach samorządowych ponieważ nie są „żoną” członka zarządu Powiatu Limanowskiego, Wójta Gminy Limanowa czy Dyrektora ZSTiO. Uważałem, że moim działaniem bronię godności i honoru Prawa i Sprawiedliwości przed dalszym spadkiem poparcia które szczególnie widoczne jest  zwłaszcza wśród ludzi młodych. To jednak ja za te słowa krytyki zostałem ukarany, co przyjmuję z wielkim smutkiem, bo takie działanie władz partii  prowadzi ją do dalszego spadku poparcia społecznego. Chcąc nadal kontynuować konieczne zmiany w stylu zarządzania Powiatem Limanowskim, którego negatywną wizytówką  jest niecelowe zainwestowanie środków w budowę balneologii w Porębie Wielkiej w kwocie ponad 13,3 mln zł, wydzierżawiony w 2021 r. po 100 zł za pierwsze dwa miesiące, po 5,5 tys. zł przez trzy kolejne lata, a docelowo za kwotę 10,5 tys. zł miesięcznie co oznacza że w ciągu 29 lat, na jakie powiat wydzierżawił obiekt, samorząd odzyska 25% nakładów na inwestycję, która przez lata przedstawiana była przez rządzących powiatem jako "kura znosząca złote jaja", gdzie środki te powinny być zainwestowane w nowoczesne pracownie  kształcenia zawodowego młodzieży i dorosłych. Dzięki decyzji Komitetowi Wyborczego Trzecia Droga - PSL mam możliwość  ubiegania się ponownie o mandat radnego  w wyborach do Rady Powiatu Limanowskiego z ich listy, w okręgu nr 2 pozycja 8, Gmina Limanowa i Gmina Laskowa.                                                                                                       Jestem Radnym Powiatu Limanowskiego ,Prezesem Stowarzyszenia Kulturalno -Oświatowego Ziemia Limanowska. Członkiem  NSZZ Solidarność  i  NSZZ Solidarność  RI, członkiem Izby Rolnej Powiatu Limanowskiego, wydawcą portalu społecznościowego Ziemia  Limanowska

Liczę na Państwa poparcie w oddaniu na moją osobę głosu w dniu 7 kwietnia 2024 r.  pozycja na liście 8                                                                                                                               

 

                                                                                                  Stefan Hutek

                                                                                    Radny Powiatu Limanowskiego

 

„Pracowitość i Sumienność”

 

Co wykonałem w kadencji 2018 do 2024

2018  Inicjatywa wykonania tablicy pamiątkowej w ZSTiO  w 100 lecie odzyskania Niepodległości

2019  zorganizowanie jubileuszu  90 rocznicy powstania Górskiej Szkoły Rolniczej

2019 wydanie publikacji „Górska Szkoła Rolnicza Perłą Limanowskiej Oświaty”

2021 zorganizowanie pierwszych warsztatów serowarskich w Powiecie Limanowskim

2021  uroczystości patriotyczno- religijne na górze Korab Jaworzna 10 rocznica

2022 zorganizowanie pierwszych targów zdrowej żywności w Powiecie Limanowskim

2022 zorganizowanie obchodów Dnia Sybiraka Powiecie Limanowskim

2022 zorganizowanie Jubileuszowego 10 Biegu Ziemi Limanowskiej

2023 zorganizowanie 160 rocznicy Powstania Styczniowego

2023 zorganizowanie studyjnego wyjazdu do Szwajcarii  „Ekologiczne metody produkcji rolnej oraz edukacja rolnicza”

2023 zorganizowanie  obchodów  80 rocznicy Rzezi Wołyńskiej-  złożenie urny ziemi z Porycka

2023 zorganizowanie warsztatów zielarskich

2023 zorganizowanie warsztatów masarskich

2024 zorganizowanie  drugich targów zdrowej żywności w Powiecie Limanowskim

Co zamierzam dokonać w kolejnej kadencji  Radnego Powiatu Limanowskiego

- Rejestracja prawna Górskiej Szkoły Rolniczej jako placówki Akademickiej pod patronatem Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

- organizowanie warsztatów winiarskich, wypieku chleba, serowarskich, zielarskich, masarskich, gotowania, przetwórstwa owoców, wypieku ciast.

- uruchomienie kierunków kształcenia w placówkach oświatowych w zakresie energetyki odnawialnej jak i instalatorstwa inteligentnych domów

- ochrona krajobrazowa obszarów szczytowych gór przed zabudową

- racjonalna lokalizacja wież przekaźników, która będzie chroniła mieszkańców przed utratą zdrowia i spadku wartości działek.

- podniesienie oferty edukacyjnej CKU przez uruchomienie podnoszenia kwalifikacji dorosłych w zakresie obróbki metali, drewna, instalatorstwa, technik odnawialnych, uprawnień elektrycznych, agroturystyki, gastronomi ,hotelarstwa, opieki medycznej, ogrodnictwa, sadownictwa, przetwórstwa spożywczego.

- działania w sprawie rozwoju turystyki i rolnictwa ekologicznego w perspektywie  uruchomienia szybkiej linii kolejowej łączącej z Krakowem i resztą obszaru Polski

- podjęcie działań w celu kompleksowego zaopatrzenia w wodę pitną w uwzględnieniem wzrostu ruchu turystycznego w Gminach Powiatu Limanowskiego z wykorzystaniem zasobów wodnych rzeki Dunajec

- kompleksowe działania na rzecz wykluczenia komunikacyjnego miejscowości Powiatu Limanowskiego przez sprawne zorganizowanie linii transportu publicznego

 A na koniec dramat i komedię tej kampanii wyborczej można ująć fraszką:

„Kiedy swój podkłada nogę, 

a przyjaciel wpada w trwogę,

nie panikuj bądź wytrwały, 

zachowując ideały

Stefan Hutek 

 

 

 

 

 

 

Tagi: ,