„II studyjny wyjazd do Szwajcarii kolejnym krokiem ku reaktywacji Górskiej Szkoły Rolniczej”

 19 stycznia 2024 r. obchodzona była 95 rocznica powstania Górskiej Szkoły Rolniczej  w Łososinie Górnej.     Z tej to okazji  Krakowskie Koło Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego oraz Centrum Badawcze Ochrony i Rozwoju Ziem Górskich Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie zorganizowało zebranie referatowo-dyskusyjne, które odbyło się 1 lutego 2024 roku w Budynku Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego URK, przy al. Mickiewicza 21, w sali 238. Prezentacja związaną  z „II studyjnym wyjazdem do Szwajcarii  jako kolejnym krokiem ku reaktywacji Górskiej Szkoły Rolniczej”  przedstawił  Prof. dr hab. inż. Jacek Domagała  z Wydziału Technologii Żywności Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie jako  jeden z uczestników wyjazdu. Podczas dyskusji w gronie uczestników prof. Uniwersytetu Rolniczego wskazano na konieczność reaktywacji tej placówki oświatowej jako dźwignię rozwoju rolnictwa ekologicznego w połączeniu z rozwojem turystyki. Pod szyldem Górskiej Szkoły Rolniczej już są organizowane warsztaty jako forma kształcenia ustawicznego. Do tej pory zrealizowano projekty Warsztatów Serowarskich, Masarskich ,Zielarskich. A w przygotowaniu są Warsztaty Winiarskie, wypieków chleba, Warsztaty Pszczelarskie.   Podjęto również temat powołania Inkubatora Przedsiębiorczości, który byłby formą edukacji praktycznej reaktywowanej Szkoły. W najbliższym czasie tj. 16 marca 2024 r. odbędą się w ramach Jubileuszu 95 lecia powstania Górskiej Szkoły Rolniczej Drugie Limanowskie Targi  Żywności pod Patronatem Rektora Uniwersytetu Rolniczego. Na zakończenie podjęto temat powrotu do idei stworzenia ponownie Ustawy Górskiej podobnej do tej jaka obowiązuje w Krajach Alpejskich. Ustawa ta pozwala państwu mocniej wspierać rozwój gospodarstw Gorskich bez którego nie uda się wzmocnić dochodowość górskich gospodarstw rolnych.

                                                                                                     Stefan Hutek

Tagi: ,